Фінанси » СУТНІСТЬ ТА ФУНКЦІЇ ФІНАНСІВ

21.06.2016

Фінанси » СУТНІСТЬ ТА ФУНКЦІЇ ФІНАНСІВ

СУТНІСТЬ І ФУНКЦІЇ ФІНАНСІВ

Поняття «фінанси» нерозривно пов’язане з грошима і товарно-грошовими відносинами. В умовах товарно-грошових відносин відбувається безперервний процес руху грошей, перехід їх від одного власника до іншого.

Фінанси (фр. finance пор.-лат. financia) в перекладі означає готівка, дохід; в широкому сенсі — грошові кошти, грошові обороти.

Очевидно, тому поняття «фінанси» часто ототожнюють з поняттям «гроші». Однак це два різних, але взаємопов’язаних поняття. Фінанси істотно відрізняються від грошей як за змістом, так і за виконуваними функціями.

Гроші — це товар особливого роду, що стихійно виділився в загальній масі товарів. Його особливість полягає в тому, що він по суті являє собою загальний еквівалент, за допомогою якого вимірюються затрати праці асоційованих товаровиробників.

Головне призначення грошей виявляється в їх функціях. На сучасному етапі гроші виконують п’ять функцій: міри вартості; засіб обігу; засіб платежу; засіб утворення накопичень і заощаджень; світових грошей.

Якщо гроші можна вважати загальним еквівалентом, то фінанси — це економічний інструмент розподілу і перерозподілу валового внутрішнього продукту (ВВП) і національного доходу, знаряддя контролю за утворенням і використанням фондів грошових коштів.

Головне призначення фінансів полягає в тому, щоб шляхом утворення грошових доходів і фондів забезпечити не тільки потреби держави і підприємств в грошових коштах, але й контроль за витрачанням фінансових ресурсів.

Фінанси — це не самі грошові кошти, а відносини між людьми з приводу утворення, розподілу і використання фондів грошових коштів. Фінанси безпосередньо пов’язані з функціонуванням суспільних економічних відносин у процесі перерозподілу і використання централізованих і децентралізованих фондів грошових коштів.

Сукупність грошових відносин, що виникають в зв’язку із рухом коштів грошових фондів, утворює фінансові відносини.

Підрозділи цієї сторінки:

Короткий опис статті: фінанси це

Джерело:
Фінанси » СУТНІСТЬ ТА ФУНКЦІЇ ФІНАНСІВ

Також ви можете прочитати