Реферат Звіт з виробничої практики в ВАТ БАНК ВТБ, колекція рефератів RONL.RU

04.10.2014

Реферат: Звіт з виробничої практики в ВАТ БАНК ВТБ

ЗМІСТ

ВСТУП

Основна мета виробничої практики — закріплення та поглиблення теоретичних знань, отриманих в процесі навчання, організаційних банківської системи РФ.

Місце проходження практики — Філія ВАТ Банк ВТБ р. в Краснодарі.

Термін проходження виробничої практики в Філії ВАТ Банк ВТБ р. в Краснодарі з 1 по 30 червня.

ВТБ — один з лідерів національного банківського сектору. Банк займає міцні конкурентні позиції у всіх сегментах ринку банківських послуг. Головний акціонер ВТБ з часткою в 77,5% — Уряд РФ.

Головні завдання практики:

— вивчення організаційно-функціональної структури і зміст роботи кредитної організації;

— придбання практичних навичок роботи у кредитної організації з виконанням обов’язків економіста;

— отримання досвіду самостійної науково-дослідницької роботи, участь у розробці конкретних методичних матеріалів, в розробці заходів по управлінню ліквідності та фінансової стійкості комерційного банку, вдосконалення кредитної, валютної і депозитної політики, ознайомлення з методиками проведення наглядових, інспекційних перевірок кредитних організацій Банком Росії;

збір необхідного матеріалу для вивчення конкретних економічних проблем.

1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВАТ БАНК «ВТБ»

Історія створення ВАТ Банк ВТБ

Історія Банку ВТБ — це історія становлення флагмана вітчизняної банківської індустрії. ВТБ сьогодні належить ключова роль в інвестиційному кредитуванні економіки та розвитку роздрібного ринку банківських послуг в Росії.

Банк зовнішньої торгівлі (Внешторгбанк) був створений в жовтні 1990 року за участю держави з метою сприяння розвиткові зовнішньоекономічних операцій вітчизняних підприємств. Його поява стала відповіддю на зростаючі потреби країни в банківських інститутах, здатних наситити економіку сучасними фінансовими послугами.

ВТБ швидко зумів зайняти міцні позиції на російському ринку банківських послуг, домогтися міжнародного визнання і заслужити репутацію одного з самих надійних та фінансово стійких банків країни.

ВТБ спочатку властиві: глобальний характер операцій, висока якість обслуговування, уважне ставлення до клієнтів, широкий вибір продуктів і послуг, передові банківські технології.

У 1990-ті роки ВТБ успішно розвивався як великий спеціалізований Банк, орієнтований на роботу з корпоративними клієнтами, переважно російськими підприємствами-експортерами. Унікальний досвід у сфері проведення міжнародних розрахунків та широка кореспондентська мережа, дозволяли Банку обслуговувати до третини всього зовнішньоторговельного обороту Росії.

Збереження ВТБ повної платоспроможності в ході фінансової кризи 1998 року сприяло подальшому зміцненню ринкових позицій Банку. ВТБ зміг уникнути долі багатьох збанкрутілих великих кредитних організацій.

У лютому 1998 року було відкрито філію ВАТ Банк ВТБ в місті Краснодарі, в період 1998 — 2004 було відкрито 5 додаткових офісів по Краснодарському краю.

Філія ВАТ Банк ВТБ в місті Краснодарі входить в трійку кращих філій ВАТ ВТБ Банку Росії.

З приходом у ВТБ в 2002 році нової команди топ-менеджерів на чолі з чинним президентом-головою правління А.Л. Костіним розпочався один із найяскравіших етапів в історії Банку.

Нове керівництво ВТБ поставив стратегічне завдання — перетворити Банк універсальний кредитний інститут європейського рівня, працює у всіх ключових сегментах банківського ринку Росії, включаючи роздрібний бізнес та інвестиційно-банківські послуги [18].

Послідовно реалізуючи зазначену задачу, Банк активізував роботу з населенням і домігся істотного збільшення обсягів інвестиційного кредитування економіки. ВТБ були запущені відразу дві масштабні цільові програми — фінансування малого бізнесу і розвиток іпотеки в Росії, — заклали довготривалу основу його лідерства на російському ринку роздрібних банківських послуг.

Стратегічно важливими для розвитку бізнесу ВТБ в Росії стали рішення про створення в 2004 році спеціалізованого роздрібного банку ВТБ 24 і придбання у 2005 році найбільшого регіонального банку країни — петербурзького Промбудбанку.

Менш ніж за п’ять років з вузькоспеціалізованого Банку з невеликою мережею філій ВТБ перетворився в один з найбільших, системоутворювальних кредитних інститутів країни общефедерального значення (за темпами зростання бізнесу, істотно опережавшим інші великі російські банки).

Вже до кінця 2006 року Банку вдалося подвоїти свою частку в активах російської банківської системи, довівши її до 9%, і охопити своєю мережею філій практично всю територію країни. Сьогодні ВТБ міцно займає в Росії друге місце за розміром активів, капіталу, ресурсної бази, обсягів кредитування підприємств і населення, величиною чистого прибутку.

Поряд з швидким збільшенням обсягів банківських операцій в Росії ВТБ взяв курс на створення першої в історії країни міжнародної банківської групи, здатної на рівних конкурувати з першокласними західними кредитно-фінансовими інститутами і надавати високоякісні банківські послуги по всьому світу.

В цей період пріоритетними напрямками розвитку бізнесу ВТБ за кордоном стали: формування мережі дочірніх банківських установ у країнах СНД, розширення діяльності в Західній Європі, вихід на ринки країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону.

за три роки ВТБ створив банки в Україні, Білорусії, Вірменії і Грузії, консолідував участі в капіталі росзагранбанков в Західній Європі, відкрив філії в Індії та Китаї. Таким чином, за короткий час ВТБ став ядром великої міжнародної банківської групи, що має численні відділення більш ніж у 15 країнах СНД, Західної Європи, Азії і Африки.

Проведення у 2007 році первинного публічного розміщення (IPO) ВТБ поклало початок якісно нового етапу розвитку Банку. Завдяки одному з найбільших у світі банківських IPO ВТБ, який зумів залучити в капітал майже 8 млрд. доларів, що перетворився з великого державного банку кредитний інститут світового рівня, акції якого вільно звертаються на російському і міжнародному фондовому ринках.

У складі акціонерів Банку вперше за всю історію його існування з’явилися численні інституційні та міноритарні інвестори. Кошти, отримані в ході IPO, дозволили ВТБ увійти до числа 100 найбільших банків світу за розміром власного капіталу, заклали міцний фундамент для подальшого прискореного зростання бізнесу ВТБ і зміцнення лідерства на російському і міжнародному ринку банківських послуг.

На 1 січня 2009 року розмір власних коштів ВТБ склав 397 млрд. рублів, обсяг активів — 2551 млрд. рублів.

У стратегічних планах Банку та очолюваної ним групи ВТБ — перетворення в безумовного лідера банківської роздробу в Росії, зайняття провідних позицій на вітчизняному ринку інвестиційно-банківських послуг, подальше розширення діяльності за кордоном, насамперед у країнах СНД. Банк планує суттєво збільшити обсяги лізингових і страхових операцій, більш активно працювати в сфері управління активами, брокерської діяльності, недержавного пенсійного забезпечення та в ряді інших сегментів фінансового ринку Росії.

Реалізація намічених планів дозволить ВТБ до кінця 2010 року збільшити кількість своїх консолідованих активів до 150 млрд. доларів і за розміром капіталу увійти вже в число 50 найбільших банків світу.

Місія ВАТ Банк ВТБ, його стратегічні цілі, завдання та рейтинги

Основна мета діяльності групи ВТБ — збільшення акціонерної вартості. Для досягнення цієї мети група ВТБ:

— прагне бути лідером в обслуговуванні корпоративних і роздрібних клієнтів в Росії і СНД, використовуючи:

свої конкурентні переваги в оцінці і готовності приймати ризики російських клієнтів;

досвід роботи на ринках, що розвиваються;

можливість проводити для великих корпоративних клієнтів ексклюзивні угоди;

широку філіальну мережу в регіонах;

— як одна з перших російських фінансових груп використовує своє унікальне становище надавати послуги своїм клієнтам в СНД, Європі, Азії та Африці.

— підвищує ефективність роботи кожного банку, компанії і групи ВТБ в цілому.

Поточний криза на світових фінансових ринках група ВТБ розцінює як унікальну можливість зміцнити свої позиції в ключових регіонах і клієнтських сегментах:

1. Пріоритетним регіоном для розвитку групи ВТБ є Росія. У Росії група ВТБ ставить цілі агресивного зростання, що перевищує темпи зростання банківської системи країни. Для того, щоб вирішити ці завдання, група ВТБ передбачає:

— зміцнення лідируючих позицій в обслуговуванні великих корпоративних клієнтів, а також клієнтів з числа фінансових установ на базі ВАТ Банк ВТБ;

— диверсифікацію бізнесу, розвиток середнього і малого бізнесу випереджаючими темпами;

— досягнення лідируючих позицій в роздрібному бізнесі на базі спеціалізованого банку — Банк ВТБ24 (ЗАТ), за рахунок активного розвитку мережі продажів і віддалених каналів обслуговування, впровадження інноваційних продуктів і технологій, поліпшення якості сервісу. Частка роздрібного бізнесу в загальному обсязі бізнесу групи ВТБ істотно зросла в 2007 році і буде продовжувати збільшуватися;

— активний розвиток інвестиційно-банківського бізнесу з метою посісти в середньостроковій перспективі лідируючі позиції на російському ринку в даному сегменті. Це планується досягти за рахунок:

— залучення команди висококваліфікованих фахівців з досвідом роботи у провідних міжнародних інвестиційних банках;

— розвитку широкого спектру послуг;

— використання великої бази корпоративних клієнтів;

— партнерських відносин з великими міжнародними гравцями.

— основними центрами надання інвестиційно-банківських послуг будуть Москва і Лондон (на базі VTB Bank Europe Plc);

— оптимізація бізнесу ВАТ «Банк ВТБ Північно-Захід» через його спеціалізацію на обслуговування корпоративного бізнесу в Північно-Західному федеральному окрузі. Роздрібний бізнес ВАТ «Банк ВТБ Північно-Захід» буде поступово переведений у Банк ВТБ24 (ЗАТ), корпоративний бізнес поза Північно-Західного федерального округу — ВАТ Банк ВТБ.

2. Другим пріоритетним регіоном після Росії для групи ВТБ є країни СНД, де група ВТБ активно розширює свою присутність, купуючи і відкриваючи нові банки. До 2010 року група ВТБ буде розташовувати підрозділами у всіх країнах СНД, в яких це обумовлено економічною доцільністю. У країнах СНД група ВТБ буде розвивати універсальні банки. В їх функції буде входити обслуговування російських, локальних і міжнародних корпоративних клієнтів, а також активний розвиток роздрібного бізнесу на основі досвіду і технологій, наявних в банку ВТБ24. Крім банківських послуг, на ринках СНД будуть розвиватися й інші фінансові послуги, наприклад, лізинг. Підрозділи групи ВТБ в кожній з країн СНД ставлять своїм завданням увійти в групу лідерів локального ринку.

3. Третім пріоритетним регіоном для групи ВТБ в середньостроковій перспективі є ринки, що розвиваються, в першу чергу — країни Азії і Африки. На цих ринках ВТБ планує обслуговувати інтереси клієнтів з Росії і СНД, іноземних клієнтів, ведуть бізнес з Росією та СНД, а також брати участь у спільних інвестиційних проектах. Таким чином, вибір країн присутності буде в першу чергу визначатися наявністю в країні поточних і перспективних інтересів російського бізнесу, а також бізнесу компаній з країн СНД.

4. У Західній Європі група ВТБ планує продовжити обслуговування російського бізнесу і сприяння російським компаніям в їх закордонної експансії і роботи на європейських ринках капіталу. Дочірні банки будуть спеціалізовані: корпоративний бізнес буде консолідований на основі VTB Bank (Austria) AG, а VTB Bank Europe Plc. (UK, Singapore) зосередиться на наданні інвестиційно-банківських послуг.

У 2007 році було проведено IPO ВАТ Банк ВТБ. Власниками 22,5% Банку стали російські та міжнародні організації, а також понад 120 тисяч роздрібних інвесторів. Тепер до ВАТ Банк ВТБ як публічної компанії пред’являються більш високі вимоги з темпами зростання, ефективності діяльності, інформаційної прозорості, рівнем корпоративного управління. Для того щоб відповідати очікуванням ринку та інвесторів, банк ВТБ підвищить стандарти корпоративного управління до рівня кращої російської і міжнародної практики.

Група ВТБ планує збільшити ефективність за всіма напрямками бізнесу за рахунок покращення контролю і координації діяльності банків і компаній, що входять до групи ВТБ. Для цього всі банки і компанії групи ВТБ перейдуть на єдині стандарти, методи і підходи (такі як єдина політика управління ризиками, активами і пасивами, системою внутрішнього контролю, персоналом, брендом і інші).

Таким чином, основними завданнями, що стоять перед групою ВТБ, є:

зростання бізнесу групи ВТБ, що перевищує темпи зростання російського ринку;

збільшення частки на російському ринку як в корпоративному, так і в роздрібному бізнесі;

активний розвиток інвестиційно-банківського бізнесу, завоювання лідируючих позицій на ринку інвестиційно-банківських послуг;

збільшення диверсифікації бізнесу за рахунок про-активного розвитку середнього і малого бізнесу, збільшення частки роздрібного бізнесу в портфелі Банку;

забезпечення ефективності бізнесу за рахунок підтримки поточного рівня чистої процентної маржі, істотного збільшення комісійних доходів;

зниження залежності від ринків капіталу при формуванні ресурсної бази групи ВТБ, збільшення частки клієнтського залучення ресурсів;

подальший розвиток супутніх фінансових послуг — лізингу, управління активами, страхування;

подальший активний розвиток зарубіжного бізнесу групи ВТБ, включаючи вихід на нові ринки в країнах СНД, а також збільшення обсягів роздрібного бізнесу в країнах СНД;

завершення інтеграції банків групи ВТБ в Росії і Європі;

удосконалення систем корпоративного управління.

На думку міжнародних рейтингових агентств Moody’s Investors Service, Standard & poor’s і Fitch у ВТБ найвищий для російських банків рейтинг. Російські рейтингові агентства традиційно відносять ВТБ до вищої групи надійності.

1.3 Види діяльності ВАТ Банк ВТБ

Диверсифікуючи свою діяльність, група ВТБ постійно розширює коло проводяться на російському ринку операцій. Банк надає клієнтам комплекс різноманітних послуг, прийнятих у міжнародній банківській практиці.

Банк здійснює наступні банківські операції:

відкриття та ведення валютних і карбованцевих рахунків, рахунків у дорогоцінних металах;

розрахунково-касове обслуговування, у тому числі приймання, перерахування та зарахування виручки на рахунки;

внутрішньоросійські розрахунки в рублях і валюті;

міжнародні розрахунки у формі документарного акредитива, інкасо і перекладів;

операції з купівлі/продажу іноземної валюти за рублі, а також конверсійні операції іноземна валюта/іноземна валюта;

управління карбованцевими і валютними ресурсами;

купівля, продаж, депозитарне обслуговування за операціями з різними видами цінних паперів;

брокерське обслуговування при проведенні операцій з державними цінними паперами;

брокерське обслуговування на організованому ринку цінних паперів в секторі фондового ринку ММВБ;

операції з банкнотами в усіх вільно конвертованих валютах;

операції з дорогоцінними металами, у тому числі з колекційними монетами з дорогоцінних металів;

операції з придбання, продажу, инкассированию векселів за дорученням клієнтів;

кредитування в рублях і іноземній валюті;

видача гарантій за операціями клієнтів і банків-кореспондентів, а також за залученими іноземними кредитами;

операції з депозитними сертифікатами та векселями ВТБ;

виконання функцій агента валютного контролю;

випуск та обслуговування міжнародних пластикових карт;

операції з купівлі та продажу готівкової валюти і платіжних документів в іноземній валюті;

експертиза справжності та платіжності грошових знаків, платіжних документів;

здача в оренду сейфів в спеціально обладнаному сховищі;

надання фінансових, консалтингових та інших видів послуг.

Банк ВТБ — активний учасник як міжнародного, так і внутрішнього валютного ринку Росії. ВТБ проводить операції з усіма видами державних і корпоративних цінних паперів і є одним з найбільших клієнтських депозитаріїв.

1.4 Організаційна структура ВАТ Банк ВТБ

Формування системи управління групою ВТБ спрямоване на максимальне використання переваг групи ВТБ, збільшення її частки на цільових ринках, поліпшення показників її ефективності і, як наслідок, підвищення рівня капіталізації групи ВТБ.

З точки зору ступеня інтеграції в групі ВТБ використовується модель «стратегічного холдингу», що припускає в першу чергу, загальне стратегічне бачення, передачу концепцій та кращих практик при обмеженому рівні інтеграції та централізації процесів. Зокрема, модель управління передбачає наявність в групі ВТБ єдиної стратегії розвитку компаній, єдиний бренд, централізоване управління фінансовою ефективністю і ризиками, координацію процесів планування та звітності, фокус взаємодії на поширенні кращих практик та вироблення єдиних стандартів.

В групі ВТБ діє матрична система управління, згідно з якою управління здійснюється за двома напрямками:

адміністративне управління — управління дочірніми компаніями як юридичними особами в рамках організаційної структури групи ВТБ;

функціональне управління — управління бізнес-напрямку та іншими функціональними напрямками і діяльності в рамках групи ВТБ в цілому.

Основним механізмом управління, використовуваних в групі ВТБ, є корпоративне управління, тобто реалізація прав Банку як основного акціонера через участь в органах управління дочірніх компаній. Додатковим механізмом управління є функціональна координація основних напрямків діяльності групи ВТБ, включаючи напрямки бізнесу підтримки і контролю (наприклад, управління ризиками, планування, бюджетування і формування управлінської звітності, бренд, внутрішній контроль і аудит).

Додатковий механізм застосовується в групі ВТБ з метою максимальної реалізації потенційної синергії, поширення кращих практик у компаніях групи ВТБ за окремими напрямами діяльності, обмеження прийнятих групою ВТБ ризиків. Функціональна координація допомагає здійснювати передачу знань та обмін досвідом між компаніями групи ВТБ, дозволяє об’єднувати ресурси для реалізації тих чи інших проектів. В рамках функціональної координації розробляються єдині стандарти, принципи і системи лімітів для реалізації відповідного напряму діяльності в групі ВТБ.

Координаційною консультаційним органом компаній групи ВТБ є Управляючий комітет групи ВТБ (УКГ ВТБ). До складу Комітету входять керівники банку ВТБ і дочірніх компаній. Основними завданнями УКГ ВТБ є розгляд стратегічних і фінансових питань розвитку групи ВТБ, схвалення стандартів, підходів і принципів функціонування групи ВТБ перед їх затвердженням повноважними органами управління компаній групи ВТБ.

З метою створення «майданчиків» для обговорення на експертному рівні з питань діяльності групи ВТБ при УКГ ВТБ створені координаційні комісії з основних напрямків діяльності (комісія за управління активами і пасивами, комісія з управління ризиками, комісія з внутрішнього контролю і аудиту та інші). До їх складу входять профільні фахівці компаній групи ВТБ. Очолюють комісії керівники відповідних підрозділів Банку. До компетенції комісій входить виявлення кращих практик та розробка пропозицій щодо їх впровадження, які потім розглядаються УКГ ВТБ.

Система управління групою ВТБ сформована таким чином, щоб повністю відповідати вимогам корпоративного та антимонопольного законодавства країн присутності компаній групи ВТБ. Зокрема, документами, регулюючими діяльність УКГ ВТБ, передбачено, що прийняті ним рішення не можуть будь-яким чином обмежувати конкуренцію на ринках компаній групи ВТБ, а також суперечити імперативним нормам законодавства та статутних документів компаній. Слідуючи вимогам цивільного законодавства, систему управління закладений принцип збереження незалежності юридичних осіб, що входять до групи ВТБ.

Найбільш значущими заходами з удосконалення системи управління групою ВТБ за минулий період 2008 року стали:

— розширення визначення групи ВТБ (з урахуванням входження до її складу небанківських фінансових організацій) та актуалізація моделі управління групою ВТБ;

— формалізація механізмів управління групою ВТБ у внутрішніх нормативних документах;

— розробка і впровадження в компаніях групи єдиних систем бізнес-планування та звітності, єдиних принципів фондування, встановлення загальних стандартів кредитної роботи, а також роботи з фінансовими установами;

— оптимізація регламенту роботи УКГ ВТБ, в тому числі вдосконалення механізму оформлення та реалізації його рішень, а також оновлення складу комітету в зв’язку з включенням нових компаній до групи ВТБ.

ВТБ планомірно проводить роботу по вдосконаленню системи управління групою ВТБ, використовуючи найкращі світові практики в області управління холдинговими компаніями. Наступними кроками на шляху розвитку системи управління групою ВТБ повинна стати реалізація у 2009 — 2010 роках таких заходів як:

— удосконалення систем корпоративного управління компаній групи ВТБ (підвищення ефективності діяльності наглядових рад та рад директорів, впровадження інституту корпоративного секретаря, впровадження кодексів корпоративної поведінки та етичних кодексів, а також інших документів з корпоративного управління, заснованих на єдиних підходах);

— оптимізація організаційних структур компаній групи ВТБ;

— подальша уніфікація політик і процедур всередині групи ВТБ, включаючи клієнтську роботу, формування продуктової пропозиції, системи лімітів, звітності, дотримання нормативів, моніторингу і контролю;

— оптимізація системи звітності і документообігу в рамках групи ВТБ, впровадження CRM (Customer relationship management, системи управління взаєминами з клієнтами) і консолідованої системи управлінського обліку в групі ВТБ.

Організаційна структура філії ВАТ Банк ВТБ р. в Краснодарі представлена в додатку.

2 ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВАТ БАНК ВТБ

Фінансовий стан являє собою узагальнюючу характеристику ефективності управління фінансовою та господарською діяльністю банку, його активами і пасивами.

Дослідження структури балансу ВАТ Банк ВТБ слід починати з пасиву, який характеризує джерела коштів, оскільки саме пасивні операції значною мірою визначають умови, форми і напрямки використання банківських ресурсів, тобто склад і структуру активів.

При цьому необхідною умовою для здійснення активних операцій є достатність коштів банку, що і є пасив.

Якісний аналіз структури власних коштів комерційного банку дозволяє виділити джерела їх формування. На підставі даних обов’язково публікується балансу комерційного банку, встановленого Центральним банком РФ, власні кошти формується за рахунок статутного капіталу, інших фондів і прибутку, одержуваної банком за звітний рік.

Використовуючи дані таблиці 1, проведемо аналіз структури ресурсів ВАТ ВТБ Банку в розрізі основних статей за станом на 01.01.2006 р. і 01.01.2008 р.

За станом на 1 січня 2009 р. структура ресурсів ВАТ Банк ВТБ характеризувалася такими даними: власні кошти — 14,49%, кошти отримані від кредитних організацій — 28,53%, залучені кошти клієнтів — 28,64%, випущені боргові зобов’язання — 7,27%.

Слід зазначити, що в структурі ресурсів ВАТ Банк ВТБ переважають залучені кошти та за 2008 р. сукупний обсяг зобов’язань банку зріс у 3 рази і за станом на 1 січня 2009 р. склав 2181214 млн. руб. або 85,51 %, у 2006 р. вони склали 646903 млн. крб. а в 2007 р. — 1148685 млн. руб.

Таким чином, дані таблиці 1 показують, яку частку займає капітал в пасиві балансу, тобто менша частина пасиву, що говорить про те, що банк будує свою фінансову діяльність на залучених коштах, наслідком чого є правильно обрана банком дивідендна політика.

Таблиця 1 — Структура ресурсів ВАТ Банк ВТБ за 2006 — 2008 рр ..

Найменування статей

2006 р.

2007 р.

2008 р.

Відхилення 2008 р. від 2006 р.,

Короткий зміст статті: Реферат на тему Звіт з виробничої практики в ВАТ БАНК ВТБ — найбільша колекція рефератів RONL.RU Звіт з виробничої практики в ВАТ БАНК ВТБ,реферат,реферат втб банк

Джерело: Реферат Звіт з виробничої практики в ВАТ БАНК ВТБ — колекція рефератів RONL.RU

Також ви можете прочитати