Заповнення звіту за формою 1 ДФ

21.02.2017

Заповнення звіту за формою 1 ДФ: загальні правила

Заповнення звіту за формою 1 ДФ
У цій статті розглянемо питання про те, як заповнити податковий розрахунок за формою 1ДФ. який щоквартально необхідно надавати податковим агентам. Нагадаю, що податковими агентами по відношенню до своїх працівників виступають роботодавці-підприємці. Тому якщо у вас оформлений хоча б один працівник, ви несете відповідальність у разі неподання або несвоєчасного подання податкового розрахунку.

Податковий розрахунок за формою № 1ДФ є основним звітом з податку на доходи фіз. осіб, Порядок заповнення та подання цієї форми затверджено наказом ДПАУ від 24.12.2010 р. № 1020 (подивитися можна тут), який, у свою чергу, виданий відповідно до вимог п. 176.2 «б» ст. 170 ПКУ.

Строки подання та порядок надання

Розрахунок за формою № 1ДФ подається щокварталу протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного кварталу, т. тобто до 09.02, 10.05, 09.08 і 09.11 включно. При цьому діє загальне правило перенесення»: якщо останній день строку подання припадає на вихідний або святковий день, то граничним строком вважається наступний робочий день (п. 2.1 Порядку № 1020).

Розрахунок за формою № 1ДФ можна представляти на паперовому носії, а також в електронному вигляді за самостійним рішенням податкового агента (п. п. 2.3.2 Порядку № 1020).

Для заповнення розрахунку в електронному вигляді можна скористатися спеціальним програмним забезпеченням, його можна знайти на сайті дпа в розділі «Платникам податків про електронну звітність» – «Програмне забезпечення».

Інструкція щодо заповнення

Заповнення звіту за формою 1 ДФ
Скачати бланк

Правила заповнення податкового розрахунку регламентовані розділом ІІІ Порядку № 1020. Особливості заповнення окремих граф розглянемо послідовно, згідно з прикладом, наведеним нижче.

Натисніть на картинку для збільшення.

Заповнення звіту за формою 1 ДФ
У комірці «Сторінка» проставляється номер сторінки розрахунку. Така нумерація необхідна у випадках, коли кількість сторінок розрахунку більше однієї.

Заповнення звіту за формою 1 ДФ
У полі «Звітний». «Звітний новий» або «Уточнюючий» проставляємо позначку «х» у залежності від того, який розрахунок надається:

  • «звітний» — якщо розрахунок за даний квартал надається вперше;
  • якщо ви виявили помилки і вам необхідно провести коригування наданих даних, то відмітку ставимо в комірці:

— «звітний новий». якщо перездача відбувається до закінчення граничного терміну подання звіту;

— «уточнюючий», якщо перездача відбувається після закінчення зазначеного терміну.

Заповнення звіту за формою 1 ДФ
Навпроти напису «Порція» проставляємо її номер (ставте цифру 1 – не помилитеся). У заголовній частині вказується ідентифікаційний номер фізичної особи – податкового агента (тобто ви як роботодавець повинні вказати свій ІПН). Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від присвоєння податкового номера та мають відмітку в паспорті вказується серія і номер паспорта. Якщо кількість цифр у номері менше восьми, то зліва додаються нулі, так як мінімальна кількість цифр у цій графі – 8.

Заповнення звіту за формою 1 ДФ
У полі «Працювало у штаті» треба проставити найбільшу чисельність штатних працівників, яка у вас була у звітному періоді. Припустимо, в червні у вас працювало 2 особи, у липні – 5, а в серпні – 3 людини. Але так як ви подаєте звіт за всіх працівників, які у вас були в цьому періоді, то відповідно і кількість штатних працівників треба вказати 5 чоловік.

Заповнення звіту за формою 1 ДФ
У полі «Працювало за цивільно-правовими договорами» вказуємо всіх сумісників і осіб, які працювали за договорами цивільно-правового характеру. Реквізити «Працювало у штаті» та «Працювало за цивільно-правовими договорами» заповнюються тільки в разі наявності відповідних осіб і тільки для першої порції розрахунку (п.п. 3.1.7 Порядку № 1020).

Заповнення звіту за формою 1 ДФ
У полі «Найменування» вказуємо прізвище, ім’я, по батькові та адреса ФОП, який подає розрахунок.

Заповнення звіту за формою 1 ДФ
У полі «Податковій номер» і «Найменування» органу ДПС ставимо номер та найменування ДПС, до якої подається розрахунок

Заповнення звіту за формою 1 ДФ
У полі «Звітний період» вказуємо квартал і рік арабськими цифрами: наприклад 2 квартал 2011 року.

Заповнення звіту за формою 1 ДФ
У графі 1 «Порядковий номер» ставимо порядковий номер кожного рядка, що заповнюється.

Заповнення звіту за формою 1 ДФ
У графі 2 «Ідентифікаційний номер» вказуємо ідентифікаційний номер вашого працівника, якому ви нараховували і виплачували дохід у звітному періоді. Якщо у працівника є відмітка в паспорті про право здійснювати платежі без ідентифікаційного номера, наводиться серія та номер паспорта (пп. 3.1.13 Порядку № 1020).

Заповнення звіту за формою 1 ДФ
У графі 3а «Сума нарахованого доходу» ставимо суму нарахованого (тобто без вирахування ПДФО, ЄСВ та ПСП) у звітному кварталі доходу. Тобто у звіті за 3 квартал відображаємо зарплату за липень, серпень, вересень 2011 р.

Заповнення звіту за формою 1 ДФ
У графі 3 «Сума виплаченого доходу» відображаємо суму виплаченого доходу фізособі, але так само без вирахування ПДФО, ЄСВ та ПСП. Фактично, якщо ви виплачуєте зарплату вчасно, то ця сума буде дорівнювати сумі нарахованої зарплати, хоча фактично зарплата за вересень буде виплачена у жовтні (п. 3.3 Порядку № 1020).

Т. о. показники граф 3а та 3 розрахунку повинні бути рівні.

Заповнення звіту за формою 1 ДФ
У графі 4а «Сума нарахованого податку» відображаємо суму нарахованого і утриманого ПДФО в залежності від ознак доходу.

Заповнення звіту за формою 1 ДФ
У графі 4 «Сума перераховного податку» відображаємо суму фактично перерахованого ПДФО, яка повинна відповідати сумі фактично виплаченого доходу. За аналогією з графами 3а та 3 тут так само, якщо зарплата виплачується вчасно, то сума нарахованого та перерахованого податку буде збігатися (хоча фактично податок за вересень буде перераховано до жовтня разом з виплатою зарплати).

Заповнення звіту за формою 1 ДФ
У графі 5 «Ознака доходу» вказуємо ознака доходу згідно з довідником ознак доходів, наведеному в додатку до цього Порядку. Найбільш поширені з них можна знайти тут

Якщо одному й тому ж працівникові виплачуються різні види доходу, то кожний з них відображається окремим рядком (кожен раз вказуючи ідентифікаційний номер).

Аналогічно в різних рядках треба відображати і доходи, до яких застосовуються різні ставки податкової соціальної пільги (п. 3.8 Порядку № 1020).

Заповнення звіту за формою 1 ДФ
Дані в графах 6 «Дата прийняття на роботу» 7 «Дата звільнення з роботи» заповнюються тільки на тих фізичних осіб, які не змінювали місця роботи у звітному кварталі (т.тобто на знову прийнятих або звільнених у даному кварталі працівників).

Заповнення звіту за формою 1 ДФ
У графі 8 «Ознака подат. соц. пільги» відображаємо ознака податковою соціальною пільгою з відповідним кодом (коди шукаємо в справочникепризнаков податкових соціальні пільг, наведених у додатку до Порядку). Якщо налоговаю соціальна пільга до фізособі не застосовувалася – ставимо прочерк.

Розрахувати виплати по заробітній платі за 5 хвилин!

Smart-Fin — сервіс онлайн розрахунків. Детальніше >>

Короткий опис статті: довидка про доходи бланк

Джерело: Заповнення звіту за формою 1 ДФ

Також ви можете прочитати