• Різне

  Валютний ринок і валютні відносини . Онлайн Тести на 4 і 5. Унікальні Практикуми та Курсові Роботи вищий бал.

  21.02.2017

  Відкрита валютна позиція може бути …

  короткої

  середньої

  високою

  Довгої відкритої валютної позицією є …

  перевищення вимог на купівлю валюти над зобов’язаннями з її продажу

  тривалий період часу, коли курс залишається незмінним

  перевищення зобов’язань на продаж валюти над вимогами щодо її купівлі

  Метою валютного контролю є …

  регулювання валютних курсів

  забезпечення дотримання норм національного валютного законодавства на території держави при здійсненні валютних операцій

  проведення валютної політики, спрямованої на державне регулювання національної економіки, та узгодженої політики в межах світового господарства

  Хеджери – категорія учасників термінового ринку, для яких метою проведення операцій на валютному ринку …

  є валютні інтервенції

  є зниження ризику зміни валютного курсу в несприятливу для них сторону

  є отримання надприбутків на коливаннях валютних курсів

  При розрахунку сторони bid крос-курсу для валют з прямими котируваннями до USD слід …

  розділити сторону bid доларового курсу валюти, що виступає в крос-курсі валютою котирування, на сторону offer доларового курсу валюти, яка в крос-курсі служить базою котирування

  підсумувати сторону bid доларового курсу валюти, що виступає в крос-курсі валютою котирування, зі стороною offer доларового курсу валюти, яка в крос-курсі служить базою котирування

  перемножити сторону bid доларового курсу валюти, що виступає в крос-курсі валютою котирування, на сторону offer доларового курсу валюти, яка в крос-курсі служить базою котирування

  Якщо в даний час котирування валют USD/CHF bid/1.5200 offer/1.5210, дилер буде продавати клієнту USD за курсом …

  0.6579

  1.5210

  Підвищення вартості національної валюти …

  послабить розвиток імпорту в рамках національної економіки

  не вплине на інтереси імпортерів

  Короткий опис статті: курс валют на Говерлу

  Джерело: Валютний ринок і валютні відносини | Онлайн Тести на 4 і 5. Унікальні Практикуми та Курсові Роботи вищий бал.

  Також ви можете прочитати