Валютний ринок і валютні відносини . Онлайн Тести на 4 і 5. Унікальні Практикуми та Курсові Роботи вищий бал.

21.02.2017

Відкрита валютна позиція може бути …

короткої

середньої

високою

Довгої відкритої валютної позицією є …

перевищення вимог на купівлю валюти над зобов’язаннями з її продажу

тривалий період часу, коли курс залишається незмінним

перевищення зобов’язань на продаж валюти над вимогами щодо її купівлі

Метою валютного контролю є …

регулювання валютних курсів

забезпечення дотримання норм національного валютного законодавства на території держави при здійсненні валютних операцій

проведення валютної політики, спрямованої на державне регулювання національної економіки, та узгодженої політики в межах світового господарства

Хеджери – категорія учасників термінового ринку, для яких метою проведення операцій на валютному ринку …

є валютні інтервенції

є зниження ризику зміни валютного курсу в несприятливу для них сторону

є отримання надприбутків на коливаннях валютних курсів

При розрахунку сторони bid крос-курсу для валют з прямими котируваннями до USD слід …

розділити сторону bid доларового курсу валюти, що виступає в крос-курсі валютою котирування, на сторону offer доларового курсу валюти, яка в крос-курсі служить базою котирування

підсумувати сторону bid доларового курсу валюти, що виступає в крос-курсі валютою котирування, зі стороною offer доларового курсу валюти, яка в крос-курсі служить базою котирування

перемножити сторону bid доларового курсу валюти, що виступає в крос-курсі валютою котирування, на сторону offer доларового курсу валюти, яка в крос-курсі служить базою котирування

Якщо в даний час котирування валют USD/CHF bid/1.5200 offer/1.5210, дилер буде продавати клієнту USD за курсом …

0.6579

1.5210

Підвищення вартості національної валюти …

послабить розвиток імпорту в рамках національної економіки

не вплине на інтереси імпортерів

Короткий опис статті: курс валют на Говерлу

Джерело: Валютний ринок і валютні відносини | Онлайн Тести на 4 і 5. Унікальні Практикуми та Курсові Роботи вищий бал.

Також ви можете прочитати