Типові норми видачі спецодягу за професіями

21.02.2017

Типові норми видачі спецодягу за професіями

Працівники шкідливих виробництв, а також підприємств, що передбачають виконання працівниками трудових обов’язків у специфічному температурному оточенні, за умови забруднення робочих місць, мають право розраховувати на безкоштовне отримання спецодягу і засобів індивідуального захисту. Які правові акти, прийняті в РФ, це гарантують? Який порядок видачі роботодавцем відповідних засобів?

чи Зобов’язаний роботодавець видавати спецодяг?

відповідно До 212-ї та 221-ї статтями ТК РФ, російські компанії зобов’язані купувати спецодяг, ЗІЗ і надавати їх у користування працівникам, які зайняті на роботах, що відносяться до категорії шкідливих або небезпечних, а також тих, що виконуються в особливих температурних умовах або припускають високий рівень забруднення робочого місця. Роботодавець також повинен дотримуватися норми видачі спецодягу та ЗІЗ (засобів індивідуального захисту), передбачені у законодавчих положеннях.

Типові норми видачі спецодягу за професіями

Видача виробів повинна здійснюватися своєчасно. Тобто неприпустимо, щоб, наприклад, співробітник, тільки що прийшов в компанію, почав роботу без відповідних засобів захисту. Спецодяг та інші ЗІЗ повинні підходити працівникові за розміром, бути сумісними з критеріями статі (тобто чоловікам небажано видавати обмундирування з квіточками), а також характером виконуваної роботи.

Якщо компанія-роботодавець не забезпечить ЗІЗ співробітника, який діє на шкідливому виробництві, в умовах забрудненості або в особливому температурному оточенні, то працівник вправі відмовитися від виконання своїх обов’язків — ця гарантія закріплена законом. При цьому, якщо він це зробить, то роботодавець не вправі притягнути його до дисциплінарної відповідальності та іншим стягненням.

Спецодяг та ЗІЗ — одне і те ж?

чи Є принципова різниця між спецодягом з ЗІЗ? Згідно з поширеним визначенням, під ЗІЗ розуміються засоби, які використовуються з метою запобігання або зменшення впливу на працівників підприємств шкідливих виробничих факторів і забруднюючих речовин. Спецодяг — це один з можливих варіантів ЗІЗ, поряд з взуттям і різними ізолюючими виробами — костюмами, респіраторами, протигазами, рукавичками і т. д. Тому в ряді контекстів два розглянутих терміна можуть бути синонімами.

Специфіка законодавства

Типові норми видачі спецодягу містяться, як правило, у правових актах, що видаються органами виконавчої влади. Наприклад, такі положення є в Наказі Міністерства охорони здоров’я і соціального розвитку №541н від 01.10.2008 р. Даний правовий акт затвердив типові норми безкоштовної видачі спецодягу та інших видів ЗІЗ для працівників, зайнятих на наскрізних виробничих дільницях, а також у сферах, що характеризуються шкідливими умовами праці, на робочих місцях з підвищеною забрудненістю або особливим температурним оточенням. Даний документ містить перелік видів одягу і ЗІЗ, а також норми їх видачі на рік. Назви робочих професій, які включені в правовий акт, що закріплює типові норми безплатної видачі спецодягу, взяті з різних джерел. В основному це кваліфікаційні довідники, що містять класифікації посад та професій.

Типові норми видачі спецодягу за професіями

Положення, які визначають те, в якому порядку повинна забезпечуватися видача працівникам ЗІЗ, закріплені в Правилах забезпечення працівників спецодягом та ЗІЗ. Зокрема, там сказано, що фахівців тих професій, які передбачають типові норми видачі спецодягу, ЗІЗ та інші предмети видаються незалежно від того, чи є їх конкретна посада в кваліфікаційних довідниках та інших галузевих нормативних актах.

Мінсоцрозвитку також може видавати інші положення, що регулюють процедури видачі роботодавцями безкоштовного спецодягу працівникам. Наприклад, це можуть бути Накази, що регламентують відповідні активності в якійсь конкретній сфері ЖКГ, водному господарстві, будівництві, гірничорудному справі, металургії, нафтогазовому комплексі і т. д.

Визначальне значення при визначенні зобов’язань по видачі ЗІЗ та спецодягу для роботодавця має не стільки професія, скільки фактичні умови виробництва. Наприклад, якщо мова йде про хімічному підприємстві, то в будь-якому випадку будуть встановлені норми видачі спецодягу для водіїв, зварювальників, слюсарів, кранівників — всіх тих, хто зайнятий на ділянках, що характеризуються шкідливим оточенням або особливої температурою. Однак у законах можуть визначатися специфічні види ЗІЗ та спецодягу, які оптимізовані для використання фахівцями на конкретних посадах. Наприклад, норми видачі спецодягу для водіїв у харчовій промисловості передбачають оснащення працівників сигнальними костюмами, головними уборами, утепленими жилетами і куртками, шкіряними черевиками, а також рукавичками, які покриті полімером. У свою чергу, для працівників, які керують засобами транспорту в електроенергетиці, відповідні норми можуть зумовлювати необхідність видачі плащів для захисту від води, валянок, а також спеціальних костюмів.

Типові норми видачі спецодягу за професіями

Можна зазначити, що правила, що стосуються постачання працівників спецодягом, — прерогатива не тільки російського законодавства, але й інших країн. Схожі у багатьох юридичних сферах правові акти діють, наприклад, у Білорусі. Норми видачі спецодягу в РБ, в цілому, визначені за тим же принципами, що і в РФ. Працівники білоруських підприємств в тих областях, де передбачається шкідливе виробництво, повинні безкоштовно отримувати необхідні засоби захисту.

Сертифікація ЗІЗ

Норми видачі спецодягу увазі, що відповідні ЗІЗ, що видаються працівникам, повинні бути сертифіковані. В 212-ї статті ТК РФ, про це прямо сказано. Сертифікація, про яку йде мова, повинна здійснюватися на основі положень, що містяться у Постанові Держстандарту РФ №34 від 19.06.2000 р. в якому були затверджені і введені в дію відповідні норми. Купуючи спецодяг та ЗІЗ роботодавець повинен перевірити, чи є в документах на поставку товару знаки відповідності та інші відомості, що підтверджують той факт, що ЗІЗ сертифіковані.

Можливий варіант, що роботодавець виконує положення закону, що відображають норми видачі спецодягу, випускаючи ЗІЗ своїми силами на власному виробництві. Але і в цьому випадку потрібна сертифікація. Як її провести? Для цього необхідно звернутися у державний орган, який акредитований Держстандартом. У загальному випадку це буде один з підрозділів Всеросійського науково-дослідного інституту сертифікації. Дана установа має кілька випробувальних лабораторій, в яких проводиться сертифікація. Головний критерій при дослідженні спецодягу та ЗІЗ, вироблених роботодавцем, — відповідність ГОСТ, в яких визначаються різні вимоги за якістю виробів. У процесі сертифікації спецодягу та ЗІЗ визначається те, наскільки вони відповідають вимогам ГОСТ, які відносяться до категорії загальних, а також ГОСТам, що регламентує конкретний тип ЗІЗ. Також в деяких випадках одяг може досліджуватися на предмет відповідності ТУ та інших документів.

Типові норми видачі спецодягу за професіями

Закупивши в потрібному обсязі спецодяг та інші ЗІЗ роботодавець також повинен організувати перевірку якості виробів. Для цього необхідно сформувати комісію чисельністю 3 особи і більше. Якщо фірма закуповує спецодяг та ЗІЗ, які вироблені за кордоном, то дані вироби також повинні бути сертифіковані, а також володіти декларацією відповідності, яка підтверджує, що їх використання безпечно.

Видача одягу понад нормативів

Можливий варіант, при якому роботодавець побажає перевищити встановлені законом норми видачі спецодягу. Це можуть бути додаткові ЗІЗ, взуття та інші вироби. Дане право закріплено за компаніями в положеннях 221-ї статті ТК РФ. При цьому може прийматися до уваги позиція з даного питання профспілки. Але основний фактор — це власні фінансові можливості компанії, а також пріоритети у вибудовуванні політики лояльності у сфері управління штатом спеціалістів. Роботодавець може забезпечувати своїх співробітників тими видами ЗІЗ, які не включають у себе норми видачі спецодягу в офіційних правових актах. Але при цьому може знадобитися проведення атестації в установленому порядку робочих місць фахівців. Основне джерело права при її проведенні — Наказ Міністерства охорони здоров’я №569 від 31.08.2007 р. Норми видачі спецодягу та ЗІЗ, передбачені в законах, повинні дотримуватися в будь-якому випадку. Тільки якщо роботодавець забезпечив цю відповідність, він може думати про те, щоб видавати співробітникам додаткові види спецодягу.

Документальний супровід

Цікаво розглянути такий аспект, як документообіг у процесі виконання роботодавцем положень закону, що визначають норми безкоштовної видачі спецодягу. Робота з тими чи іншими документами в процесі забезпечення співробітників фірм ЗІЗ починається вже при підписанні трудового договору. Роботодавець на відповідному етапі оформлення відносин з фахівцем повинен ознайомити нового працівника з правилами і нормами, що регулюють видачу спецодягу.

Також документообіг, необхідність у веденні якого зумовлюють норми видачі спецодягу працівникам, передбачає, що роботодавець сформує реєстру процесій і посад, для яких повинні видаватися ЗІЗ. Зазвичай це корпоративний документ, у якому відображаються відповідні відомості. У ньому має прописуватися порядок, в рамках якого ЗІЗ будуть видаватися, використовуватися та зберігатися. Структура документа, про який йдеться, може виглядати приблизно так: створюється список професій і посад, а навпроти кожної — строки використання ЗІЗ та спецодягу, кількість екземплярів виробів, які працівник повинен отримувати, а також періодичність їх видачі.

Короткий опис статті: предмети потрібно здавати на кухаря Працівники, які здійснюють трудову діяльність на російських підприємствах, в передбачених законом випадках забезпечуються спецодягом. Які саме закони гарантують їм дане право? Які обов’язки виникають у роботодавців у відповідності з положеннями нормативно-правових актів? Типові норми видачі спецодягу за професіями

Джерело: Типові норми видачі спецодягу за професіями

Також ви можете прочитати