Тест гроші і кредит з відповідями

04.10.2014

Тест гроші і кредит з відповідями

Якщо темп інфляції в своїй країні вище зарубіжного, то реальний валютний курс буде:

Вище номінального;

— Нижче номінального;

— Дорівнює номінальній;

— Вірної відповіді немає;

До типу грошових реформ відносяться:

— Львівський оперний театр;

— Одеський оперний театр;

Собор святої Софії;

— Київський оперний театр;

— Вірної відповіді немає;

Знайдіть правильну відповідь на питання, що таке кредитні гроші:

— Гроші, що емітуються центральним банком для кредитування потреб державного бюджету;

Вірної відповіді немає;

— Будь повноцінні гроші, які мають стабільну вартість, що базується на довірі до емітента;

До типу грошових реформ відносяться:

Грошові реформи конфіскаційного типу;

— Грошові реформи правильного типу;

Грошові реформи формального типу;

Грошові реформи шокового типу;

— Вірної відповіді немає;

В основі монетаристської теорії грошей лежить:

— Ідея державного регулювання ринкової економіки за допомогою адміністративних важелів;

— Твердження про зміну швидкості обігу грошей в довгостроковій перспективі;

Твердження про відносну незмінність швидкості обігу грошей в довгостроковій перспективі;

— Твердження про те, що в період економічного спаду слід збільшувати масу грошей в обігу;

Вкажіть правильне визначення паперових грошей:

— Всі гроші, що перебувають в обігу;

Номінальні знаки, символи вартості, які замінюють повноцінні гроші;

— Гроші. які мають законну платіжну силу;

На зворотному боці банкноти української гривні номіналом 1 грн. зображено:

— Будинок Української Центральної Ради;

— Львівський оперний театр;

На зворотному боці банкноти української гривні номіналом 200 грн. зображено:

— Львівський оперний театр;

— Одеський оперний театр;

Принципом побудови системи сучасних безготівкових розрахунків є:

Недоторканність залишків на поточних рахунках з боку сторонніх осіб;

— Можливість розрахунків тільки в межах залишку на поточному рахунку;

— Доторканисть залишків на поточних рахунках з боку сторонніх осіб;

— Можливість розрахунків тільки в межах залишку на поточному рахунку;

— Наявність картотеки невиконаних доручень;

— Неможливість знімати гроші з рахунку без посвідчення особи, якій вони належать;

Вірної відповіді немає;

Не є принципом побудови системи сучасних безготівкових розрахунків:

— Відкриття в банках необмеженої кількості поточних рахунків однією юридичною особою;

— Уніфікація порядку проходження і документального оформлення платежів;

— Неможливість учасниками безготівкових розрахунків в односторонньому порядку розірвати угоди;

На лицьовій стороні банкноти української гривні номіналом 5 грн. зображено портрет:

Богдана Хмельницького;

— Тараса Шевченка;

— Григорія Сковороди;

— Петра Сагайдачного;

— Михайла Грушевського;

На лицьовій стороні банкноти української гривні номіналом 5 грн. зображено портрет:

Богдана Хмельницького;

— Івана Хмельницького;

Короткий зміст статті: Тест з дисципліни гроші і кредит з відповідями для студентів кредит на гроші

Джерело: Тест гроші і кредит з відповідями

Також ви можете прочитати