• Різне

  Тест гроші і кредит з відповідями

  04.10.2014

  Тест гроші і кредит з відповідями

  Якщо темп інфляції в своїй країні вище зарубіжного, то реальний валютний курс буде:

  Вище номінального;

  — Нижче номінального;

  — Дорівнює номінальній;

  — Вірної відповіді немає;

  До типу грошових реформ відносяться:

  — Львівський оперний театр;

  — Одеський оперний театр;

  Собор святої Софії;

  — Київський оперний театр;

  — Вірної відповіді немає;

  Знайдіть правильну відповідь на питання, що таке кредитні гроші:

  — Гроші, що емітуються центральним банком для кредитування потреб державного бюджету;

  Вірної відповіді немає;

  — Будь повноцінні гроші, які мають стабільну вартість, що базується на довірі до емітента;

  До типу грошових реформ відносяться:

  Грошові реформи конфіскаційного типу;

  — Грошові реформи правильного типу;

  Грошові реформи формального типу;

  Грошові реформи шокового типу;

  — Вірної відповіді немає;

  В основі монетаристської теорії грошей лежить:

  — Ідея державного регулювання ринкової економіки за допомогою адміністративних важелів;

  — Твердження про зміну швидкості обігу грошей в довгостроковій перспективі;

  Твердження про відносну незмінність швидкості обігу грошей в довгостроковій перспективі;

  — Твердження про те, що в період економічного спаду слід збільшувати масу грошей в обігу;

  Вкажіть правильне визначення паперових грошей:

  — Всі гроші, що перебувають в обігу;

  Номінальні знаки, символи вартості, які замінюють повноцінні гроші;

  — Гроші. які мають законну платіжну силу;

  На зворотному боці банкноти української гривні номіналом 1 грн. зображено:

  — Будинок Української Центральної Ради;

  — Львівський оперний театр;

  На зворотному боці банкноти української гривні номіналом 200 грн. зображено:

  — Львівський оперний театр;

  — Одеський оперний театр;

  Принципом побудови системи сучасних безготівкових розрахунків є:

  Недоторканність залишків на поточних рахунках з боку сторонніх осіб;

  — Можливість розрахунків тільки в межах залишку на поточному рахунку;

  — Доторканисть залишків на поточних рахунках з боку сторонніх осіб;

  — Можливість розрахунків тільки в межах залишку на поточному рахунку;

  — Наявність картотеки невиконаних доручень;

  — Неможливість знімати гроші з рахунку без посвідчення особи, якій вони належать;

  Вірної відповіді немає;

  Не є принципом побудови системи сучасних безготівкових розрахунків:

  — Відкриття в банках необмеженої кількості поточних рахунків однією юридичною особою;

  — Уніфікація порядку проходження і документального оформлення платежів;

  — Неможливість учасниками безготівкових розрахунків в односторонньому порядку розірвати угоди;

  На лицьовій стороні банкноти української гривні номіналом 5 грн. зображено портрет:

  Богдана Хмельницького;

  — Тараса Шевченка;

  — Григорія Сковороди;

  — Петра Сагайдачного;

  — Михайла Грушевського;

  На лицьовій стороні банкноти української гривні номіналом 5 грн. зображено портрет:

  Богдана Хмельницького;

  — Івана Хмельницького;

  Короткий зміст статті: Тест з дисципліни гроші і кредит з відповідями для студентів кредит на гроші

  Джерело: Тест гроші і кредит з відповідями

  Також ви можете прочитати