Скороход К. О. КПІ

15.06.2016

/ files (1) / Скороход К. О. КПІ

Розгляд ринкових слабких сторін в контексті ринкових загроз підтверджує значимість правильності вибору місця розташування нового заводу, на базі якого буде здійснена комерціалізація технології, так як віддаленість від споживачів впливає на рівень транспортних витрат на доставку сировини. Також перехресний аналіз підтверджує складність процесу комерціалізації технології, що і на міжнародному ринку ще знаходиться лише на етапі впровадження на ринок, в умовах зменшення інвестиційної привабливості галузі.

У ході аналізу слабких сторін у розрізі ринкових можливостей не було виявлено можливостей для їх нівелювання. Проте варто зазначити, що існуючі слабкі сторони не створюють перешкод для використання ринкових можливостей.

Аналіз сильних сторін у розрізі ринкових можливостей свідчить про існування доцільності комерціалізації технології прямого відновлення заліза. Зокрема, існування на ринку необхідних ресурсів, що на даному етапі не використовуються для виробництва металургійної сировини, підтверджує забезпеченість сировиною виробничого процесу виготовлення гранульованого чавуну. Окрім того, враховуючи низький негативний вплив технології на навколишнє середовище існує можливість для задоволення зростаючої потреби споживачів у екологічній сировині. Проте невідомо завчасно чи буде нова сировина – гранульований чавун, виготовлений на основі технології прямого відновлення заліза, – сприйнята ринком, чи готові споживачі будуть використовувати її. Тобто невідома реакція споживачів на появу нової металургійної сировини на ринку.

Так як виявлені основні можливості полягають у задоволенні незадоволеного та зростаючого попиту, що залежать від споживчої поведінки на ринку, то існує необхідність проведення маркетингового дослідження, з метою визначення потенційного рівня попиту споживачів, можливостей переходу існуючих споживачів на новий вид сировини та оцінювання привабливості даного рівня попиту з точки зору доцільності комерціалізації.

Для отримання первинної інформації в ході дослідження було проведено опитування потенційних споживачів, з метою визначення потенційного рівня попиту на сировину, виготовлену на основі технології прямого відновлення заліза. Анкетування споживачів необхідне для вивчення вимог, які висувають споживачі до металургійної сировини, визначення вагомості кожної із вказаних вимог.

Було проведено опитування основного масиву, що передбачає опитування основних підприємств на ринку. Враховуючи, що всього на ринку працює 18 підприємств, достатнім було опитування 15 респондентів. Дослідження було проведено у формі телефонного інтерв’ю. Відбір респондентів для опитування було зроблено за допомогою поєднання двох методів формування вибірки: проста випадкова та сформована за методом снігового кому. На основі проведеного опитування були зроблені якісні результати. Кількісні дані були отримані на основі аналізу вторинної інформації з урахуванням отриманих результатів у ході маркетингового дослідження. Для ознайомлення із питаннями анкети, базою респондентів – див. Додаток В-Ж.

У ході збору та аналізу первинної маркетингової інформації головним завданням було проведення оцінки конкурентоспроможності товару, виготовленого на основі технології прямого відновлення заліза та визначення ставлення потенційних споживачів до нового товару.

Хід та результати розрахунку конкурентоспроможності товару – представлено нижче.

Впершу чергу, було визначено фактори конкурентосппроможноті на ринку, а потім респондентам було запропоновано розташувати критерії у порядку зменшення їх вагомості. Для розрахунку вагомості було здійснено перехід від шкали вагомості до числових розрахунків. Якщо критерій на думку респондента є найважливішим, йому присвоювалась оцінка 5, тобто найвища за 5-ти бальною шкалою і т. д.

Критерії, що були використані для оцінки конкурентоспроможності, наведено нижче:

вміст заліза в металургійній сировині;

вміст корисних домішок (P, Al, S, Ti, Cu, Na, K та інших);

енергоємність виробництва сталі за умови використанням даної сировини;

ціна сировини;

зручність та вартість доставки сировини до місця призначення

З метою перевірки узгодженості відповідей респондентів було розраховано коефіцієнт конкордації за формулою (2.1).

(2.1)

де W – коефіцієнт конкордації;

m – кількість об’єктів оцінювання.

Короткий опис статті: фінанси юей

Джерело: Скороход К. О. КПІ

Також ви можете прочитати