Що таке дебет і кредит? . Блог про фінанси

15.06.2016

Що таке дебет і кредит?

Дебет — термін бухгалтерського обліку. Походить від лат. debet, що означає «він винен». В латині для цього терміна використовується слово debitum — борг».

Кредит — права сторона бухгалтерського рахунку, що символізує пасиви підприємства.

За активними рахунками і активно-пасивним рахунках, збільшення кре?діта означає зменшення вартості майна або майнових прав організації. По пасивних рахунках збільшення кре?діта означає збільшення власності власника підприємства або збільшення заборгованості підприємства перед зовнішніми контрагентами.

Дебет є протилежністю терміна «кредит», який в свою чергу означає в економічному контексті «право вимоги».

Ліва сторона бухгалтерського рахунку, що позначає (дещо спрощуючи) майно або майнові права підприємства в контексті обліковуються на рахунку фактів.

Розрізняють поняття дебето?вого залишку рахунку на певну дату і дебето?вий оборот рахунку за певний проміжок часу.

Дебетовий залишок — стан майна або майнових прав підприємства, які обліковуються на рахунку, залишок якого ми дивимося, на певний момент часу.

Дебетовий оборот — господарські операції за проміжок часу, що призвели до збільшення майна/майнових прав або зменшення джерела формування майна, які обліковуються на даному рахунку.

Строго кажучи, при відображенні господарських операцій дебетовий оборот в активних рахунках означає збільшення враховуються сум (на активних рахунках зазвичай враховується майно або майнові права підприємства або витрати). Дебетовий оборот в пасивних рахунках — позначає зменшення враховуються сум (на пасивних рахунках зазвичай враховується виручка і різні види заборгованості підприємства).

Часто вживається термін дебет проведення самостійного значення не має, під дебетом проводки мається на увазі дебет рахунку, який зачіпає проводка.

Кре?дит в проводках позначається як До або Кт, дебет — Д або Дт.

Подивитеся ще одне пояснення термінів дебет і кредит тут .

This entry was posted in Лікнеп and tagged бухоблік. Bookmark the permalink .

Короткий опис статті: що таке фінанси

Джерело: Що таке дебет і кредит? | Блог про фінанси

Також ви можете прочитати