Розписка. Зразок розписки в отриманні грошових коштів

21.02.2017

Розписка. Зразок розписки в отриманні грошей

Зміст

Розписка — це документ особистого характеру, що засвідчує факт отримання грошових коштів, документів, майна, вантажу, виконання зобов’язань.

На практиці часто зустрічаються випадки написання розписок при передачі грошей у борг, майна на зберігання, при оформленні угод купівлі-продажу.

Грамотно складену розписку можна використовувати при судовому розгляді справи в разі необхідності.

Як написати розписку

розписка Пишеться від руки. Бланк розписки містить наступні реквізити:

  • найменування документа — Розписка;
  • текст розписки — спочатку вказують основні відомості про автора документа: прізвище, ім’я, по батькові, дата народження (за бажанням), паспортні дані: серія, номер, ким і коли виданий, адреса проживання, контактні телефони (за бажанням). Потім пишуть дані фізичної або юридичної особи, передавального що-небудь: ПІБ, посада, назва організації. Далі йде сума позики (спочатку цифрами, потім в дужках прописом) або найменування майна, що передається. Також в тексті можна вказати дату повернення позики, майна;
  • місце (місто) написання розписки (вказується за бажанням) і дата — з лівого боку під текстом;
  • підпис укладача — з правого боку під текстом.

Розписка не завіряється нотаріусом. Тому, якщо ви не довіряєте людині, якій передавати що-небудь, у момент написання розписки необхідно запросити кілька сторонніх людей — свідків, у присутності яких і здійснюйте угоду, щоб у разі необхідності вони могли підтвердити факт передачі грошей або якогось майна в суді. В даному випадку свідки під датою і підписом автора розписки вказують своє прізвище, ім’я, по батькові, адресу проживання і ставлять особистий підпис.

Слід зазначити, що експедиторська розписка має спеціальний затверджений бланк.

Зразки і приклади розписки

Розписка в одержанні грошових коштів за квартиру

Підтверджує отримання продавцем певної суми грошей від покупця за продану квартиру.

1 зразок Розписка в отриманні грошей за автомобіль

Підтверджує факт отримання продавцем коштів від покупця при здійсненні угоди купівлі-продажу автомобіля.

1 зразок Боргова розписка

Підтверджує факт отримання грошей у борг.

1 зразок Експедиторська розписка

Підтверджує факт одержання вантажу експедитором для здійснення його перевезення.

1 бланк Розписка в отриманні документів

Підтверджує факт отримання документів.

1 зразок Цілісна розписка

Служить доказом прийняття майна на зберігання.

1 зразок Розписка про відсутність претензій

Підтверджує факт відсутності будь-яких претензій однієї фізичної або юридичної особи до іншої.

Короткий опис статті: даю в борг під розписку Як правильно скласти розписку. Зразки розписок: грошова, боргова, в отриманні документів, про відсутність претензій зразок розписки, розписка зразок, розписка в отриманні грошей, боргова розписка

Джерело: Розписка. Зразок розписки в отриманні грошових коштів

Також ви можете прочитати