Реферат: Забайкальського краю

21.02.2017

Реферат: Забайкальського краю:

МОУ Приаргунская середня школа

МУНІЦИПАЛЬНОГО РАЙОНУ

«ПРИАРГУНСКИЙ РАЙОН»

ЗАБАЙКАЛЬСЬКОГО КРАЮ

Управління якістю освіти

в соціально-орієнтованій школі

Публічна доповідь

директора МОУ Приаргунской середньої загальноосвітньої школи

Золотовський Галини Іванівни

ЗМІСТ:

ВВЕДЕННЯ. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА.

1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ.

1.1. Історія МОУ Приаргунской середньої загальноосвітньої школи.

1.2. Пріоритетні напрямки розвитку.

1.3. Основні досягнення школи.

2. СКЛАД УЧНІВ.

2.1. Контингент учнів.

2.2. Кількість класів.

2.3. Соціальний статус сімей учнів.

2.4. Мотивація учнів до навчальної діяльності.

3. СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

3.1. Управлінська концепція ОУ.

3.2. Характеристика органів педагогічного та учнівського самоврядування.

3.3. Нормативно-правове забезпечення управління ОУ.

3.4. Пріоритети в організації та зміст управління ОУ.

4. УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ.

4.1. Служби супроводу управління ОУ.

4.2. Инжинерно-господарський аспект.

4.3. Дидактико-методичний аспект.

5.НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ.

6. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ.

6.1 Забезпеченість навчального процесу кадрами.

6.2.Інноваційні освітні технології.

6.3. Основні кількісні і якісні тенденції кадрового забезпечення.

6.4. Організація і зміст методичної та науково-методичної роботи в ОУ.

7. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ І РОЗВИТКУ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ.

7.1. Використання бюджетних коштів відповідно до нормативів.

7.2. Кошти від платних освітніх послуг.

7.3. Залучення інших джерел фінансування.

8. РЕЗУЛЬТАТИ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.

8.1. Абсолютна і якісна успішність у школі.

8.2. Кількість медалістів і відмінників.

8.3. Рівень навченості за класами.

8.4. Результати ЄДІ і підсумкової атестації учнів в динаміці.

8.5. Надходження у вузи.

8.6. Працевлаштування випускників.

9.СТАН ЗДОРОВ’Я ШКОЛЯРІВ, ЗАХОДІВ ЩОДО ОХОРОНИ І ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ’Я.

9.1. Характеристика стану здоров’я учнів за групами здоров’я і захворюваності.

9.2. Рівень фізичного розвитку учнів.

9.3. Напрями діяльності та заходи школи по збереженню і зміцненню здоров’я школярів.

9.4. Характеристика медико-психологічної служби школи.

9.5. Реалізація заходів щодо збереження фізичного та психічного здоров’я учнів.

10. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ.

10.1. Режим харчування.

10.2. Охоплення учнів гарячим харчуванням.

10.3. Характеристика категорій споживачів.

11. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ.

11.1. Характеристика роботи основних систем життєзабезпечення.

11.2. Виконання вимог Росспоживнагляду, пожежної служби, СЕС.

11.3. Система навчання до дій в умовах НС.

12.ВИХОВАННЯ. ДОДАТКОВІ ОСВІТНІ ПОСЛУГИ, ЩО НАДАЮТЬСЯ ШКОЛОЮ.

12.1. Виховна система школи. Освітні програми додаткової освіти.

12.2. Взаємодія ОУ з установами додаткової освіти та установами соціально-освітньої сфери.

12.3. Система організації цілорічного відпочинку, зайнятості дітей у канікулярний час.

12.4. Пріоритети в розвитку виховання та додаткової освіти.

13. СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ.

13.1. Схема партнерства школи з внз, ссузами, громадськими організаціями, підприємствами.

13.2 Результативність партнерства. Публікації в ЗМІ.

14.ОСНОВНІ ЗБЕРІГАЮТЬСЯ ПРОБЛЕМИ ШКОЛИ.

14.1. Ранжування виявлених проблем.

14.2. Аналіз причин проблем, шляхи їх вирішення.

15. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ НАЙБЛИЖЧОГО РОЗВИТКУ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ.

15.1. Характеристика нових напрямків розвитку ОУ.

15.2. Завдання ОУ на наступний рік.

16. ДОДАТОК.

Вашій увазі пропонується аналіз

основних напрямків роботи нашого педагогічного колективу 2008/2009уч. році.

Робота педагогічного колективу у 2008/2009 навчальному році будувалася на реалізації:

1. Комплексного регіонального проекту модернізації

освіти (КРПМО) Забайкальського краю;

2. Програми розвитку «Школа нових можливостей».

3. Цілей і завдань районного відділу освіти на 2008-2009р. адміністрації муніципального району «Приаргунский район».

4. Основних завдань педагогічного колективу та місії школи.

ВВЕДЕННЯ

Сучасна загальноосвітня школа різноманітна і складна, вона безперервно змінюється. Оновлення школи в умовах реалізації Концепції модернізації російської освіти, Пріоритетного національного проекту «Освіта» передбачає вирішення низки системних завдань: нормативно-правових, економічних і змістовних.

Першочерговою з них є завдання досягнення нового сучасного якості освіти.

В загальнодержавному плані нова якість освіти – це його відповідність сучасним життєвим потребам розвитку країни.

У педагогічному плані – це орієнтація освіти не стільки на засвоєння які навчаються певної суми знань, скільки на розвиток особистості.

Освітнє установа повинна формувати нову систему універсальних знань, умінь, навичок, а також досвід самостійної діяльності й особистої відповідальності учнів, тобто сучасні ключові компетенції, що і визначає сучасний зміст освіти.

У цих умовах освітня політика МОУ Приаргунской середньої загальноосвітньої школи спрямована на:

· забезпечення державних гарантій доступності якісної освіти;

· створення умов для підвищення якості освіти у школі;

· забезпечення стабільного рівня підготовки конкурентоспроможних випускників:

· забезпечення УВП висококваліфікованими кадрами;

· управління УВП на основі розподілу відповідальності між суб’єктами освітнього процесу;

· оновлення змісту, форм і технологій навчання.

Реалізуючи основні заходи Концепції модернізації, колектив школи, адміністрація, батьки, представники влади провели певну роботу по розвитку школи і доданню їй сучасного вигляду.

Беручи участь в регіональному комплексного проекту модернізації освіти, затвердженому розпорядженням Уряду Забайкальського краю, колектив школи отримав значний досвід перетворень у рамках зміни підходів до змісту загальної освіти, оцінювання якості діяльності вчителя в навчанні і вихованні учнів, пошуку ефективних механізмів сталого розвитку системи освіти в школі.

ця доповідь – публічна доповідь про результати діяльності МОУ Приаргунской середньої загальноосвітньої школи у відповідності з поставленимизавданнями на 2008-2009учебный рік :

-реалізація комплексного регіонального проекту модернізації освіти Забайкальського краю;

— орієнтація школи на реалізацію особистісного орієнтованого навчання;

— створення умов для всебічного індивідуального розвитку учнів;

— підвищення якості освіти, створення шкільної системи оцінки якості освіти;

— впровадження системи моніторингу в УВП;

— розширення державно-громадського управління школою;

— охорона здоров’я дітей і створення здоровьесберегающего простору;

Основнамета доповіді – надання інформаційної бази для суспільного діалогу з питань освіти і обгрунтування рішень з прийняттям конкретних заходів розвитку МОУ Приаргунской середньої загальноосвітньої школи.

Актуальнимизавданнями доповіді є удосконалення управління навчально-виховним процесом, орієнтованим на результат, залучення мікросоціуму до проблем освіти, розширення державно-громадського управління, формування відкритої системи інформування про діяльність освітньої установи.

В основній частині доповіді аналізуються такі аспекти стану освітнього закладу:

1) умови навчання, організація освітнього процесу;

2) якість навчання та розвиток навчального закладу;

3)реалізація соціальної діяльності навчального закладу;

4) фінансування навчального закладу;

5) кадрове забезпечення навчально-виховного процесу

6)діяльність органів державно-громадського управління школою.

7)забезпечення безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу.

Даний звіт складено на — 70 сторінках. Діаграми і таблиці є окремим додатком до текстового матеріалу і представлені у форматі презентаційних слайдів.

Цей публічний доповідь представлена на Раді школи, загальношкільної батьківської конференції, рекомендовано до публікації в ЗМІ, розміщення на шкільному сайті у мережі Інтернет.

1.ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСВІТНЬОГО

УСТАНОВИ.

Приаргунская середня загальноосвітня школа є освітнім установою міського поселення «Пріаргунськоє» Приаргунского району, Забайкальського краю.

Організаційно-правове забезпечення діяльності навчального закладу.

Короткий опис статті: предмети потрібно здавати на ЗНО на фармацевта Реферат: Забайкальського краю. Доступно вам для легкого і повноцінного списування. Від сайту Домашке.НЕМАЄ

Джерело: Реферат: Забайкальського краю

Також ви можете прочитати