Рахунки бухгалтерського обліку, подвійний запис

21.02.2017

Рахунки бухгалтерського обліку, подвійний запис – де дебет, там і кредит

Рахунки бухгалтерського обліку, подвійний запис

У минулій статті ми з вами розібралися з поняттям активи і пасиви, з’ясували, що активи в самому загальному вигляді – це майно, а пасиви – його джерела. І ми навіть спробували скласти найпростіший баланс і подивитися, як господарські операції нашої фірми на нього впливають.

Напевно, ви помітили, що при будь-якої господарської операції відбуваються зміни відразу за двома статтями (рядками) балансу? Наприклад, при отриманні кредиту на розрахунковий рахунок одночасно збільшується заборгованість організації банку та величина грошових коштів на розрахунковому рахунку (збільшилися і актив і пасив). При купівлі матеріалів збільшується рядок «матеріали» і зменшується сума грошових коштів на розрахунковому рахунку (зміни відбуваються тільки в активі, кошти ніби перетікають з однієї статті в іншу).

При збільшенні активу, зростає і пасив, при зменшенні активу пасив теж знижується. Чому так відбувається, ми говорили на минулому занятті .

Такі «подвійні» зміни є наслідком методу подвійного запису – одного з основних елементів бухгалтерської системи.

Сутність методу подвійного запису полягає в тому, що господарські операції в бухгалтерський облік враховуються двічі. Один раз — за дебетом одного або декількох рахунків, інше — за кредитом, причому, суми змін за дебетом і кредитом беруть участь в операції рахунків рівні між собою.

Для кожного виду активу або пасиву існує свій рахунок з номером і назвою. Що таке рахунок? Якщо говорити про наочності, то рахунок – це табличка, що розташовані дані про рух даного виду активу або пасиву. Розглянемо, наприклад, рахунок «Розрахункові рахунки», на якому обліковуються безготівкові грошові кошти на банківських рахунках.

Рахунок 51 «Розрахункові рахунки»

Подивимося уважно на табличку. Дебет – це ліва частина таблички, кредит – права. Сальдо початкове – це залишок по рахунку на початок періоду. Якщо ми беремо рахунок, на якому записується яке-небудь майно, тобто актив, називається активним. На активному рахунку залишок записується зліва – по дебету, це завжди величина позитивна або дорівнює нулю. Негативним залишок бути не може, оскільки не може бути залишок у банку -15 000 руб. наприклад. Оскільки у нас на розрахунковому рахунку спочатку грошей не було, то і сальдо ми записали дорівнює нулю.

Оборот по дебету – це сума всіх записів по дебету рахунки. У нашому випадку оборот по дебету складається з надходжень від засновника і кредиту банку. Тобто це всі гроші, які прийшли на рахунок.

Оборот по кредиту – це сума всіх записів за кредитом рахунка. У нашому випадку оборот за кредитом складається з оплати постачальникам за матеріали і за піч, погашення частини банківського кредиту. Тобто це всі гроші, які пішли.

Сальдо кінцеве – це залишок за рахунком на кінець періоду. Як визначити, скільки грошей залишилося в організації суто з життєвої точки зору? Скласти ті гроші, які були на початок періоду та надійшли гроші, а потім відняти витрачені гроші.

Також і в обліку: щоб визначити сальдо кінцеве, потрібно сальдо початкове скласти з оборотом за дебетом і відняти обороти за кредитом.

Але ми пам’ятаємо, що в бухгалтерському обліку ми маємо справу не тільки з активами, але і з пасивами – джерелами нашого майна, наприклад, з заборгованістю іншим організаціям, банку, засновникам і т. д. Як робляться записи за рахунками для пасивів?

Розглянемо в якості прикладу рахунок 66 «Розрахунки по короткострокових кредитах і позиках». Кредит – це наша заборгованість банку, один з джерел нашого майна. Пам’ятаєте, в балансі активи у нас записувалися зліва, а пасиви – праворуч? Подібна запис робиться і за рахунками.

Рахунок 66 «Розрахунки по короткострокових кредитах і позиках»

Тут ті ж дебет і кредит. Але можна помітити, що сальдо по рахунку ми записали в правій стороні рахунка – за кредитом.

Якщо ми беремо рахунок, на якому записується яке-небудь джерело, тобто пасив, то рахунок називається пасивним. На пасивному рахунку залишок записується зліва – по кредиту. Оскільки у нас кредитів на момент початку роботи не було, то і сальдо ми записали дорівнює нулю.

За кредитом пасивного рахунка записують збільшення джерел (пасивів), наприклад, ми взяли в банку кредит. По дебету записується погашення боргу, наприклад, погашена частина кредиту. В результаті кінцеве сальдо ми розрахуємо як початкове сальдо (величина джерел, яка була у нас на початок періоду) плюс оборот по кредиту (збільшення джерел) і мінус оборот за дебетом (зменшення джерел).

Виходить, що у випадку з пасивними рахунками все навпаки. Це не випадково, оскільки активи і пасиви знаходяться в різних частинах балансу.

Є ще один тип рахунків – активно-пасивні, у яких може бути як сальдо по дебету, так і по кредиту. Наприклад, на рахунку 71 «Розрахунки з підзвітними особами». Нехай ми видали працівнику аванс на відрядження 5000 руб. Працівник нам тепер повинен, це наш актив і його ми будемо враховувати за дебетом. Працівник поїхав у відрядження і витратив 7000 руб. після чого відзвітував про витрачені суми. Тепер ми повинні працівникові 2000 крб. і наприкінці періоду ми врахуємо цей залишок за кредитом рахунка 71.

Вище ми говорили про принципі подвійного запису — все господарські операції обліковуються на двох рахунках — на одному — за дебетом, на іншому — за кредитом. Спробуємо створити бухгалтерську запис, яка відобразила б надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок після отримання короткострокового кредиту.

Надходження грошей на рахунок – це дебет 51 «Розрахункові рахунки»

Збільшення заборгованості банку – це кредит 66 «Розрахунки по короткострокових кредитах і позиках»

На суму 20 000 руб.

У скороченому вигляді запис буде:

Дебет 51 – Кредит 66 – на суму 20 000 руб. – на розрахунковий рахунок надійшов кредит банку.

Всі рахунки, які можна використовувати при складанні бухгалтерських записів наведено в Плані рахунків, який затверджено Наказом Мінфіну від 31 жовтня 2000 року №94н. Рахунки, які в ньому наведені, змінювати не можна. Але організація може застосовувати не всі рахунки, а тільки ті, які їй потрібні.

Розмова про засадах бухгалтерського обліку ми продовжимо в наступних статтях. Виникли питання? Задавайте їх у коментарях!

Короткий опис статті: що таке дебет і кредит Рахунки бухгалтерського обліку, подвійний запис — один з основних принципів бухгалтерського обліку. Розглянемо поняття рахунки бухгалтерського обліку, подвійний запис.

Джерело: Рахунки бухгалтерського обліку, подвійний запис

Також ви можете прочитати