Міжнародні фінанси курс лекцій

15.06.2016

Міжнародні фінанси
Надіслати свою хорошу роботу в базу знань просто. Використовуйте форму, розташовану нижче

Студенти, аспіранти, молоді вчені, які використовують базу знань у своїй навчанні і роботі, будуть вам дуже вдячні.

Подібні документи

Загальне поняття про фінанси. Виникнення та розвиток фінансів, основні ознаки. Кількісний і якісний вплив фінансів. Функції фінансів як прояв суті, суспільне призначення. Фінансові відносини на сучасному етапі, основні види.

Виникнення фінансів, їх соціально-економічна сутність та функції. Зв’язок фінансів з іншими економічними категоріями. Грошові відносини, включаються в поняття фінансів. Суб’єкти фінансових відносин, структура фінансів, фінансові показники.

Фінанси як основа системи підприємництва. Фінансові ресурси підприємства. Основні фактори, що впливають на ефективність фінансів підприємства. Характеристика ключових показників. Методи наукового дослідження ефективності фінансів підприємства.

Поняття, необхідність і роль фінансів у суспільному відтворенні. Походження і сутність фінансів, їх взаємозв’язок з іншими економічними категоріями. Розподільна, контрольна стабілізаційна функція. Фінансові ресурси і грошові фонди.

Сутність фінансів. Передумови виникнення фінансів. Поняття і необхідність фінансів. Особливості фінансів. Функції фінансів як прояв їх сутності. Розподільча функція. Контрольна функція. Дискусійні питання сутності і функцій фінансів.

Сутнісні характеристики категорії «фінанси». Формування та розвиток фінансів як системи економічних відносин. Розподільна і контрольна функції фінансів. Структура фінансової системи. Задачі, об’єкти та реалізація фінансового контролю.

Сутність фінансів, історія їх виникнення й розвитку. Основні принципи організації державного фінансового контролю в сучасних умовах. Фінанси в суспільному відтворенні. Розподільна і контрольна функції фінансів, їх взаємозв’язок.

Принципи та форми організації фінансів підприємств. Розподільна, регулююча і контрольна функції фінансів. Еволюція теоретичних поглядів на сутність фінансів організації. Зв’язок фінансів з процесами розвитку товарно-грошових відносин.

Сутність і функції фінансів. Способи регулювання економіки за допомогою фінансів. Поняття та структура державних фінансів. Види податків, способи їх справляння. Державний борг та кредит. Грошовий обіг і оборот. Роль і функції страхування.

Короткий опис статті: фінанси курс Функції міжнародних фінансів, фактори становлення та розвитку. Структура системи міжнародних фінансів і її суб’єкти. Глобалізація фінансів та фінансові дефіцити. Види валютних систем та їх елементи. Офшорні фінансові ціни, їх види та основні типи. Фінанси, курс лекцій міжнародний фінанси дефіцит валютний Фінанси курс лекцій

Джерело: Міжнародні фінанси курс лекцій

Також ви можете прочитати