МИТНЕ СПРАВА, KudaPostupat.by (КудаПоступать.бел), Електронний довідник абітурієнта Білорусі (РТ.

21.02.2017

МИТНА СПРАВА
Опис:

Митна справа — сукупність методів і засобів, що забезпечують дотримання митного законодавства.

Підготовка фахівця з даної спеціальності передбачає формування певних професійних компетенцій, що включають знання і вміння щодо здійснення діяльності в галузі митної справи, митних операцій та процедур щодо переміщуваних через митний кордон товарів і транспортних засобів, використання системи управління ризиками при виборі об’єктів та форм митного контролю; забезпечення дотримання митного регулювання; управління діяльністю митних органів, результативністю та ризиками у сфері професійної діяльності, організацією збору інформації для вибору і обґрунтування технологічних і організаційних рішень; проведення наукових досліджень у сфері митного справи, наукового обґрунтування пропозицій щодо удосконалення професійної діяльності, розробці пропозицій щодо впровадження результатів досліджень у практичну діяльність митних органів; організації інноваційної діяльності, спрямованої на розробку, впровадження і використання нововведень, що забезпечують якісне зростання ефективності діяльності технологічних процесів, здійснюваних митними органами.

Спеціальність забезпечує отримання кваліфікації «Фахівець митної справи «.

Об’єктами професійної діяльності спеціаліста є:

— суспільні відносини у сфері зовнішньоекономічної діяльності, що виникають при переміщенні товарів і транспортних засобів через митний кордон;

— норми митного законодавства.

Після закінчення навчання випускники вищеназваної спеціальності спочатку можуть обіймати посаду «Спеціаліст з митного оформлення». Додатково перелік посад визначається нормативними правовими актами Міністерства оборони Республіки Білорусь.

Короткий опис статті: що потрібно здавати на митна справа і МИТНА СПРАВА — Kudapostupat.by (Куди Вступати.бел) — Електронний довідник абітурієнта Білорусі (РТ. ЦТ. Курси. Репетитори) МИТНА СПРАВА — Kudapostupat.by (КудаПоступать.бел) — Електронний довідник абітурієнта Білорусі (РТ. ЦТ. Курси. Репетитори)

Джерело: МИТНА СПРАВА — KudaPostupat.by (КудаПоступать.бел) — Електронний довідник абітурієнта Білорусі (РТ. ЦТ. Курси. Репетитори)

Також ви можете прочитати