Курс навчання для фінансових директорів . 5 днів тренінгу в Москві

15.06.2016

Програма семінару

Час проведення: 09:00 — 16:15

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ СЛУЖБИ

 • Фінансово-економічна служба: структура, роль і місце в компанії. Ознаки та причини неефективності

Практикум: Аналіз причин неефективності фінансово-економічної служби. Прийняття управлінських рішень. Скільки економістів потрібно бізнесу

 • Функції та продукти фінансово-економічних служб. Що і для кого ми створюємо? Способи оцінки якості і «корисності» продуктів фінансових служб

  Кейс: Оцінка якості управлінських звітів

 • 10 основних напрямів оптимізації. Комплексне застосування «простих» методів. Розробка та впровадження положення про документообіг: чому документ не завжди працює?
 • Способи оцінки часу на виконання функцій. Оцінка ефективності і забезпечення оперативності роботи фінансово-економічної служби

  Практикум: Використання методів процесного та цільового калькулювання

 • Оптимізація чисельності та підбір персоналу. Способи оцінки часу на виконання функцій

  Практикум: Використання методів процесного та цільового калькулювання

 • Оптимізація бізнес-процесів фінансово-економічних служб. Впровадження оптимізованих функціональних матриць: основні умови. Проектне впровадження: цілі, строки, взаємодія менеджерів

  Практикум: Застосування методу побудови функціональної матриці

 • ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМ КАПІТАЛОМ

  • Оцінка та аналіз оборотного капіталу компанії. Методи розрахунку оборотного капіталу. Якісні та кількісні показники оцінки. Стратегія і тактика компанії в області оборотного капіталу. Політика хеджування: підбір «безпечних» джерел фінансування операційних активів (запасів і дебіторської заборгованості). Окремі аспекти політики компанії в управлінні запасами. Фактори, що визначають допустимий рівень дебіторської заборгованості

  Практикум: Розрахунок потреби в оборотному капіталі

 • Управління операційним грошовим потоком. Організація процесу й побудова моделі. Теорія і практика управління грошовим циклом компанії. Взаємозв’язок грошового циклу і рівня чистого оборотного капіталу. Методи аналізу потоку грошових коштів

  Практикум: Визначення потреби у фінансування операційної діяльності

  Практикум: Аналіз та оцінка здатності компанії генерувати операційний грошовий потік

 • Управління фінансовим результатом компанії на основі «CVP-аналізу». Практичні фінансові рішення. Практична значимість аналізу взаємозв’язку «витрати — виручка — прибуток»: від виділення постійних і змінних витрат до директ — костингу та беззбитковості. Розрахунок основних показників «CVP-аналізу»: маржинальний дохід, точка беззбитковості, запас фінансової міцності, операційний леверидж. Аналіз операційної діяльності за показниками звіту про прибутки та збитки: «валовий прибуток — EBITDA-EBIT-чистий прибуток»
 • ОСОБИСТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ФІНАНСОВОГО ДИРЕКТОРА

  • Рівні розвитку організаційного мислення. Шлях від спеціаліста до керівника
  • Стратегія особистісного і професійного зростання
  • Організаційні вимоги до професіонала
  • Кризи в професійній діяльності. Крива ефективності спеціаліста
  • Особистісні компетенції: успішність, підприємництво, комунікації, лідерство
  • Управління собою і своїми можливостями
  • Ключові навичок високоефективних людей
  • Прийняття управлінських рішень
  • Сприйняття змін. Реакція на невдачу. Самооцінка
  • Мотиваційно — ціннісний профіль особистості

  Практикум: Визначення мотиваційного профілю особистості

 • Комунікації і вплив
 • Асертивність як компетенція
 • 5 стратегій розв’язання конфліктних ситуацій
 • Вплив в переговорах з клієнтами, керівниками та співробітниками

  Практикум: Інструменти підготовки до переговорів

 • Лідерство і керівництво. Стилі лідерства. Влада
 • Харизма і емоційне лідерство
 • Управління командою. Командні цінності
 • Структура ролей в команді. Постановка цілей

  Практикум: Інструменти впровадження змін

 • ЕФЕКТИВНА СИСТЕМА БЮДЖЕТУВАННЯ

  • Оцінка ефективності системи бюджетування. Що робити, коли бюджетування неефективно
  • Підходи до формування фінансової структури на прикладах компаній різних галузей
  • Сутність та етапи побудови системи бюджетування компанії
  • Ефективні практичні методики бюджетування
  • Спеціальні інструменти бюджетування. Органи бюджетування. Практикум: «Огляд систем бюджетування підприємств різних галузей»
  • Вибір програмного забезпечення
  • Регламентація та автоматизація системи бюджетування
  • Матеріальне стимулювання як частина мотиваційної політики компанії. Схеми матеріального стимулювання. Правила визначення винагород і штрафів. Принципи ефективної системи преміювання
  • Основні альтернативи бюджетування: система збалансованих показників, система ранніх індикаторів, ризик-менеджмент
  • Організація управління оборотним капіталом

  ОЦІНКА БІЗНЕСУ І УПРАВЛІННЯ ВАРТІСТЮ КОМПАНІЇ

  • Рішення щодо фінансування капіталовкладень та інвестиційних проектів. Інвестиції компанії: види, форми, джерела. Методи фінансової математики: компаундує (обчислення складного відсотка) і дисконтування. Загальна схема та основні принципи діючих «Методичних рекомендацій за оцінкою ефективності інвестиційних проектів». Міжнародні рекомендації по залученню інвестицій
  • Критерії оцінки ефективності інвестиційних проектів. Що потрібно знати фінансовому директору? Методи: чистої приведеної вартості (NPV), окупності (PP), внутрішньої норми прибутковості (IRR), індексу прибутковості(PI)
  • Практичні рішення по оцінці ефективності інвестиційних рішень в умовах невизначеності. Розрахунок показників ефективності інвестиційного проекту. Прийняття інвестиційних рішень в умовах ризику і невизначеності. Якісний і кількісний аналіз ризику проекту
  • Підходи і методи до оцінки цінності (вартості) компанії. Ключові моменти ціннісно-орієнтованого менеджменту.Система виміру цінності як ключовий елемент ціннісно-орієнтованого менеджменту. Управління грошовими потоками та прибутком: подібності та відмінності.Методи оцінки вартості компанії: витратний, дисконтованих грошових потоків, ринковий. Практика оцінки російських компаній: проблеми вибору методу. Кому допоможе метод Ольсона?

  Короткий опис статті: фінансовий На бізнес-семінарі фінансові директори зможуть підвищити свою кваліфікацію в організації роботи фінансово-економічної служби; буде безліч практикумів.
  підвищення кваліфікації для фінансового директора, тренінги для фінансових директорів, семінар фінансового директора

  Джерело: Курс навчання для фінансових директорів | 5 днів тренінгу в Москві, Санкт-Петербурзі

  Також ви можете прочитати