Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана (КНЕУ

21.02.2017

Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана (КНЕУ)

Київської вищі комерційні курси.

Київський комерційний інститут

Київський інститут народного господарства

Київський інститут обміну і розподілу, Київський фінансово-економічний інститут

Загальна інформація

Вища освіта — запорука успіху !

Найважливішим компонентом духовного життя виступає система освіти. яка пов’язана з реалізацією процесу поширення знань. Вона охоплює діяльність реально сформованих суспільних інститутів. здійснюють підготовку молоді до життя. Вища освіта для молоді — це саме той фундамент. на якому вона повинна будувати своє майбутнє і майбутнє своєї держави. Це обумовлено тим. що вища освіта дає людині широкий кругозір і ерудицію. Саме завдяки університетським знанням розвиваються моральні цінності людей. суспільство та поведінка в ньому.

З проголошенням незалежності України її народ має змогу будувати власну державу. обирати модель соціально — економічного розвитку. проводити свою внутрішню і зовнішню політику. Прискорення економічної реформи. вдосконалення законодавчої бази та податкової політики посилюють роль економічної освіти громадян .

Економічна освіта покликана послідовно формувати у студентів економічне мислення і свідомість. виховувати розумні потреби. розвивати здібності у певному виді діяльності ; виховувати дбайливе ставлення до природи. озброювати фахівців теоретичними знаннями і практичними навичками культури праці. формувати потреби економічного аналізу. бачення перспективи; вчити оволодівати основами наукової організації праці в умовах ринкових відносин ; формувати у студентів бажання і потреба повсякденно покращувати результати своєї праці в навчальної та суспільно корисної діяльності .

Отже. у відповідності з потребами часу слід активно розвивати економічну освіту, виступає « альфою і омегою » суспільних знань .

Короткий опис статті: предмети потрібно здавати на ЗНО на фармацевта Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана (КНЕУ) Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана (КНЕУ)

Джерело: Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана (КНЕУ)

Також ви можете прочитати