Кафедра фінансів та кредиту, Збірка художніх творів

21.06.2016

Кафедра фінансів та кредиту

Розміщено Економічні в 17 октября 2010

Завідувач кафедри: д. е. н. проф Яловий Гаррі Кирилович

Заступник завідувача кафедри: к. е. н. доц. Докієнко Лариса Миколаївна

Кадровий склад: 9 штатних викладачів, з них 1 професор, д. е. н. 4 доценти, кандидати економічних наук,

3 старші викладачі, 1 асистент

Історія створення кафедри

Кафедра фінансів та кредиту створена у

1999 році. Протягом 1999-2003 років кафедра мала назву «Фінансів та

страхової справи». У 2000 році паралельно з кафедри «Фінансів та

страхової справи» було створен кафедру «Банківської справи». У 2004

році ці дві кафедри об’єднання єдналися в єдину кафедру «Фінансів і банківської

справи». У вересні 2009 року кафедра «Фінансів та банківської справи»

була перейменована на кафедру «Фінансів та кредиту». Очолює кафедру

Яловий Гаррі Кирилович, д. е. н. професор.

Кафедра здійснює підготовку за денною, заочною, очно-заочною та дистанційною формами навчання:

бакалаврів в галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» за напрямком підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» ;

спеціалістів за напрямком підготовки 0501 «Економіка і підприємництво» за спеціальністю 7.050104 «Фінанси» ;

магістрів за напрямком підготовки 0501 «Економіка і підприємництво» за спеціальністю 8.050104 «Фінанси» .

Мета і завдання кафедри

Кафедра створена з метою розвитку

бакалаврських, магістерських і постмагістерських програм з теорії і

практиці управління фінансами. Завданням кафедри є навчально-методична і

науково-дослідна робота в області корпоративного фінансового і

банківського менеджменту, фінансового обліку і аналізу, аналітики

фінансових ринків, нерухомості, страхування, міжнародних фінансів.

У 2010 р. за спеціальністю 8.050104 «Фінанси» запроваджуються магістерські програми:

По-друге, це врахування світового досвіду і вітчизняної специфіки у фінансах.

практиці фінансового управління в Україні.

Студенти, що навчаються за програмами

кафедри «Фінансів та кредиту», отримують підготовку, необхідну для

роботи у фінансових, облікових, аналітичних службах підприємств, банків,

організацій, фінансових інститутів, консалтингових, аудиторських фірм.

Випускники кафедри працюють як у вітчизняних, так і закордонних

фінансових установах, а також продовжують дослідницьку роботу в

аспірантурі при кафедрі.

Навчальні дисципліни, які закріплені за кафедрою

 • Аналіз банківської діяльності
 • Банківські операції
 • Безпека банківської діяльності
 • Бюджетна система
 • Бюджетні та позабюджетні фінансові фонди
 • Валютне регулювання
 • Гроші і кредит
 • Грошово — кредитна система зарубіжних країн
 • Електронна комерція
 • Інвестиційного кредитування
 • Інвестиційний аналіз
 • Інвестування
 • Кредитування і контроль
 • Маркетинг в банку
 • Міжнародні інвестиції
 • Міжнародні розрахунки і валютні операції
 • Мікроекономіка
 • Місцеві фінанси
 • Платіжні системи
 • Податкова система
 • Податковий менеджмент
 • Проектне фінансування
 • Ринок фінансових послуг
 • Управління фінансовою санацією підприємства
 • Фінанси
 • Фінанси зарубіжних корпорацій
 • Фінанси підприємств
 • Фінансова діяльність суб’єктів господарювання
 • Фінансова санація та банкрутство підприємства
 • Фінансовий аналіз
 • Фінансовий менеджмент у банку
 • Фінансовий ринок
 • Фондовий ринок
 • Центральний банк і грошово-кредитна політика

Основні напрями наукової роботи кафедри

 • Розробка теоретико-методологічного підґрунтя розвитку фінансової діяльності установ, підприємств та організацій.
 • Удосконалення науково-практичних засад фінансово-економічної діяльності та менеджменту підприємств, організацій і установ.
 • Управління фінансово-інвестиційною діяльністю суб’єктів підприємництва.
 • Управління ризиками на фінансовому ринку.
 • Застосування інформаційних систем і технологій у фінансах.
 • Управління процесом фінансування інвестицій у капітальному будівництві.
 • Регулювання банківської та страхової діяльності у реалізації інвестиційної політики.
 • Управління інвестиційною привабливістю підприємства.

Співробітники кафедри беруть участь в

організаційній роботі і активно публікуються в наукових журналах. У

2005-2009 рр. співробітниками кафедри було опубліковано більше 80

наукових праць і навчальних посібників.

Короткий опис статті: фінанси та кредит Завідувач кафедри: д. е. н., проф. Яловий Гаррі Кирилович Заступник завідувача кафедри: економічні

Джерело: Кафедра фінансів та кредиту — Збірка художніх творів

Також ви можете прочитати