Функції Міністерства фінансів України, Курс фінансів, Кудряшов

16.06.2016

164 Функції Міністерства фінансів України

Міністерство фінансів — це один з провідних органів в системі виконавчої влади Воно створене в більшості зарубіжних країн (ФРН, Канада, Японія, Швеція, Польща, Росія та ін) В державах, все-таки їх як США, Великобританія, ця структура називається державного казначейства В Україні перше фінансове відомство в складі виконавчої влади була створена в червні 1917 р Центральною радою під назвою Гені ральный секретаріат фінансів В Українській Народній Республіці подібне відомство функціонувало під назвою Народне секретарство фінансів і було утворилася 25 грудня 1917 р та ліквідовано 1919 З 1919 по 1923 р в Українській Радянській Соціалістичній Республіці не було власного фінансового відомства, а діяв уповноважений народного комісаріату РРФСР по Українській РСР В 1923 р було утворено Народний до омисариат фінансів УРСР А в 1944 р було перейменовано в Міністерство фінансів Української РСР Після проголошення незалежності України у складі уряду функціонує Міністерство фінансів Украиннансів України.

На Міністерство фінансів (Мінфін) покладено обов’язки із забезпечення реалізації державної фінансової політики і здійснення керівництва розвитком державних фінансів За цією провідною структурою у ст порядку апарату державного управління КМУ закріплено рішення наступних основних завдань:

— забезпечення розробки і реалізації основних напрямів державної фінансової політики;

— складання і забезпечення виконання державного бюджету України;

— забезпечення концентрації фінансових ресурсів і їх використання в пріоритетних напрямках розвитку країни;

— надання державних гарантій щодо соціального захисту населення та створення державних фінансових резервів;

— удосконалення фінансових відносин з іншими країнами та міжнародними фінансовими організаціями;

— вдосконалення фінансового механізму та способів фінансового планування

До основних функцій, які виконує Міністерство фінансів України, відносяться:

— розробка принципів та напрямів проведення державної фінансової політики;

— організація управління державними фінансами;

— здійснення державного фінансового контролю;

— забезпечення єдиних стандартів для проведення фінансових операцій у країні;

— інші функції

Міністерство фінансів України метою забезпечувати стабільний поступальний розвиток країни, створювати умови для досягнення повної зайнятості, розвитку підприємницької діяльності, формування раку иональнои структури економіки та ін Функції Міністерства фінансів України наведено на рис 163, а структуру детально розглянуті на рис 164 З метою реалізації цих цілей Мінфін здійснює управління фінна нсамы держави спільно з іншими органами державного управління: Національним банком України, Фондом державного майна України, Антимонопольним комітетом України, Державною комісією з цінних паперів та ф Фондова ринку України та ін. Чимало напрямків координується відразу декількома суб’єктами Загальні напрямки фінансової політики держави визначаються Верховною Радою Україн України.

Управління фінансами державними органами влади і насамперед, Міністерством фінансів України, відіграє важливу роль у забезпеченні соціально-економічного розвитку країни З використанням фінансових весь желе здійснюється управління грошовими потоками, що забезпечують реалізацію державних соціальних програм, розвиток підприємницької діяльності, залучення і використання інвестиційних ресурсів, обсягів кредитування економіки, надходження та відтік капіталів за межі країни та інcom/finansu/kurs_finansiv_-_kudryashov_vp/funktsiyi_ministerstva_finansiv_ukrayini.htm» title=»Джерело» target=»_blank»> Функції Міністерства фінансів України — Курс фінансів — Кудряшов ВП Бібліотека російських підручників

Також ви можете прочитати