Функції фінансів . Фінансовий курєр: доставляємо актуальні известия

15.06.2016

Функції фінансів

Функції фінансів . Фінансовий курєр: доставляємо актуальні известия

Грошові відносини не можна уявити без фінансів. Але гроші і фінанси – це не одне і те ж поняття, у них різні ролі, зміст та роль в економіці.

Фінанси – це єдність грошових відносин держави, в процесі цих відносин формуються та використовуються фонди грошових коштів. До основних функцій фінансів відносять розподільчу та контрольну. Перша здійснюється розподіл національного доходу, при створенні основних (первинних) доходів. Вони в свою чергу поділяються на групи :

1) доходи підприємств сфери матеріального виробництва;

Крім первинних, є вторинні доходи (виробничі), вони утворюються в результаті перерозподілу. Це доходи різних невиробничих галузей і податки. Функція вторинних доходів — формування кінцевих пропорцій використання національного доходу. У підсумку, національний дохід перерозподіляється між невиробничої і виробничої галузями народного господарства, окремими регіонами країни, галузями матеріального виробництва, формами власності та різними соціальними групами населення. Метою розподільної функції фінансів є створення ринкових економічних структур, розвиток виробництва, забезпечення гідної якості життя населення та зміцнення держави.

Контрольна функція фінансів полягає в контролювання розподілу ВВП у відповідних фондах і цільових призначень. В умовах ринкової системи, фінансовий контроль має забезпечувати науково-технічний прогрес, фінансовий розвиток приватного і суспільного виробництва, поліпшення якості роботи всіх ланок народного господарства. Фінансовий контроль спрямований на перевірку дотримання відповідного законодавства з фінансових питань, забезпечення своєчасного і повного виконання фінансових зобов’язань у податковій, бюджетній системах, банки та інше. Здійснення контрольної функції фінансів забезпечується працівниками податкової служби і фінансової системи за коштами фінансового планування видаткової і дохідної частин бюджету держави.

Отже, контрольна і розподільна функції – це два полюси одного економічного процесу, і лише їх єдність і взаємодія забезпечують вартісний розподіл фінансів.

Короткий опис статті: функції фінансів Функції фінансів фінанси, гроші

Джерело: Функції фінансів | Фінансовий кур’єр: доставляємо актуальні известия!

Також ви можете прочитати