Фінансові ринки і фінансові інструменти

21.02.2017

Фінансові ринки і фінансові інструменти

Читайте також:

Фінансова діяльність підприємств нерозривно пов’язана з фінансовим ринком, розвитком його видів і сегментів. станом його кон’юнктури. У загальному вигляді фінансовий ринок являє собою ринок, на якому об’єктом купівлі-продажу виступають різноманітні фінансові інструменти і фінансові послуги. Фінансовий ринок являє собою складну систему, в якій гроші та інші активи підприємств та інших його учасників звертаються самостійно, незалежно від характеру звернення реальних товарів. Цей ринок оперує різноманітними фінансовими інструментами, обслуговується специфічними фінансовими інститутами, має у своєму розпорядженні розгалужену і різноманітну фінансовою інфраструктурою.

Основними функціями фінансового ринку є:

1. Активна мобілізація тимчасово вільного капіталу з різноманітних джерел.

Цей вільний капітал, тобто грошові та фінансові ресурси населення, підприємств, державних органів, не витрачені на поточне споживання і реальне інвестування. залучається через механізм фінансового ринку окремими його учасниками для наступного ефективного використання в економіці.

Ефективний розподіл акумульованого вільного капіталу між кінцевими його споживачами.

Механізм фінансового ринку забезпечує виявлення обсягу і структури попиту на окремі фінансові активи та своєчасне задоволення всіх категорій споживачів.

Визначення найбільш ефективних напрямів використання капіталу в інвестиційній сфері.

Задовольняючи значний обсяг і широке коло інвестиційних потреб господарюючих суб’єктів. механізм фінансового ринку через систему ціноутворення на окремі інвестиційні інструменти виявляє найбільш ефективні сфери і напрями інвестиційних потоків для забезпечення високого рівня прибутковості використовуваного капіталу.

Формування ринкових цін на окремі фінансові інструменти та послуги.

Ринковий механізм дозволяє врахувати поточне співвідношення попиту і пропозиції з різноманітних фінансових інструментів, формує відповідний рівень цін на них.

Здійснення кваліфікованого посередництва між продавцем і покупцем фінансових інструментів.

Таке посередництво здійснюють спеціальні фінансові інститути. Вони добре володіють поточною фінансовою кон’юнктурою, умовами здійснення угод і в найкоротші терміни можуть забезпечити зв’язок продавців і покупців.

Короткий опис статті: інструменти фінансового ринку

Джерело: Фінансові ринки і фінансові інструменти

Також ви можете прочитати