Економіка. профіль «Фінанси та кредит. . Kursak.NET

21.06.2016

Економіка» профіль «Фінанси і кредит»

Москва 2015 р.

Типові завдання для підсумкової перевірки знань студентів

за напрямом підготовки 080100 «Економіка»

профіль «Фінанси і кредит»

Завдання 1. В даний час ціна реалізації становить 400 руб. а прямі змінні витрати становлять 280 руб. Передбачається, що в планованому періоді ціна прямі витрати на виробництво становлять відповідно 450 і 300 руб. Як зміниться точка беззбитковості, за умови, що постійні витрати залишаться незмінними?

Завдання 2. Змінні витрати, крб/шт. Прямі матеріальні витрати – 2300; загальновиробничі витрати – 600; прямі трудові витрати – 800; витрати на реалізацію – 500. Сумарні постійні витрати, крб загальновиробничі витрати – 195000; витрати на рекламу – 55000; адміністративні витрати – 68000. Ціна продажу, руб./шт. – 9500. Обсяг реалізації 100 шт. Завдання: розрахувати прибуток, якщо обсяг продажу збільшиться на 20%, а ціна продажу зменшитися на 500 руб.

Завдання 3. Еластичність попиту від цін на продукцію організації «Світлана» дорівнює -1,4. Визначити наслідки зниження ціни на 2 руб. (зміна прибутку), якщо до цього зниження обсяг реалізації становив 50000 шт. за ціною 20 руб./шт. загальні витрати були рівні 500000 руб. (у тому числі постійні 150000 крб.) на весь обсяг виробництва.

Завдання 4. АТ зареєстрував емісію 30 тис. звичайних акцій з номінальною вартістю 1000 руб. з яких 26 тисяч було продано акціонерам, а 4 тис. акцій залишилися непроданими. Через деякий час ще 1тис. акцій була викуплена товариством у акціонерів. По закінченні звітного року зборами акціонерів було прийнято рішення про розподіл в якості дивідендів 3 млн. крб. прибутку. Яка сума дивіденду може бути виплачена на одну акцію?

Завдання 5. Інвестор придбав за 900 руб. привілейовану акцію номінальною вартістю 1000 грн. з фіксованим розміром дивіденду 70% річних. В даний час курсова вартість акції 1200 руб. Інвестор припускає продати акцію через 2 роки. Визначте поточний річний дохід за даної акції (без урахування податків).

Завдання 6. Депозитний сертифікат був куплений за 6 місяців до терміну його погашення за ціною 1000 руб. і проданий за 4 місяці до терміну погашення за ціною 1400 руб. Визначити (за простою процентною ставкою без урахування податків) прибутковість цієї операції в перерахунку на рік.

Завдання 7. Капітал АТ складається з 8000 звичайних і максимально можливої кількості привілейованих акцій номіналом 100 руб. Дивіденд по привілейованим акціям встановлено в розмірі 7 рублів на акцію. За підсумками фінансового року чистий прибуток товариства склав 500 000 руб. Розрахуйте показник доходу на акцію (EPS) .

Завдання 8. Портфель пайового інвестиційного фонду складається з 100 акцій компанії Х, мають курсову вартість 60 руб. за акцію, 3000 акцій компанії, що мають курсову вартість 100 руб. за акцію, і 10000 облігацій, що мають номінал 100000 крб. і продаються на ринку за 95 %. В обігу перебуває 1000 паїв. Розрахуйте вартість інвестиційного паю .

Завдання 9. Номінальна ставка дорівнює 18%, темп інфляції становить 15%. Визначити реальну процентну ставку з точністю до сотих (використовуючи рівняння Фішера).

Завдання 10. 5 січня 2014 р. був виписаний вексель строком за пред’явленням, за якою векселедавець зобов’язався виплатити суму 100 000 руб і відсотки з розрахунку 20 %. Вексель був пред’явлений до платежу 10 вересня 2014 р. Яку суму отримає векселедержатель, який пред’явив вексель до оплати?

Завдання 11 . За звітний рік обсяг продажів склав 200000 тис. руб. Собівартість проданої продукції дорівнює 90000 тис. руб. витрати (орендна плата, заробітна плата тощо) 30000 тис. руб. Визначити валовий прибуток і чистий прибуток.

Завдання 12. Сальдо дебіторської заборгованості на початок фінансового року дорівнює 20000 тис. крб. протягом року мали місце наступні операції: продаж в кредит на суму 50000 тис. руб. надходження від дебіторів 45000 тис. руб. Визначити сальдо дебіторської заборгованості на кінець фінансового року.

Завдання 13. Сальдо кредиторської заборгованості на початок фінансового року дорівнює 20000 тис. крб. протягом року мали місце наступні операції: закупівлі в кредит на суму 55000 тис. руб. виплати за кредиторської заборгованості 40000 тис. руб. Визначити сальдо кредиторської заборгованості на кінець фінансового року.

Завдання 14. Первісна сума P=7000 руб. поміщена в банк на n=0,5 року під i=10% річних (прості проценти). Знайти нарощену суму S.

Завдання 15. На кінець фінансового року необоротні активи підприємства дорівнюють 100000 тис. руб. оборотні активи -40000 тис. руб. короткострокові зобов’язання — 30000 тис. руб. протягом звітного фінансового року обсяг продажів дорівнює 300000 тис. руб. Визначити коефіцієнт оборотності активів.

Завдання 16. На кінець фінансового року необоротні активи підприємства дорівнюють 120000 тис. руб. оборотні активи -50000 тис. руб. короткострокові зобов’язання — 60000 тис. руб. протягом звітного фінансового року обсяг продажів дорівнює 350000 тис. руб. Визначити коефіцієнт оборотності активів.

Завдання 17. На кінець фінансового року запаси підприємства дорівнюють 30000 руб. дебіторська заборгованість -15000 руб. готівкові гроші в касі -5000 руб. короткострокові зобов’язання – 55000 руб. Визначити коефіцієнт поточної ліквідності.

Завдання 18. На кінець фінансового року запаси підприємства дорівнюють 35000 руб. дебіторська заборгованість -13000 руб. готівкові гроші в касі -4000 руб. короткострокові зобов’язання – 58000 руб. Визначити коефіцієнт поточної ліквідності.

Задача 19. За звітний рік обсяг продажів склав 200000 тис. руб. Собівартість проданої продукції дорівнює 90000 тис. руб. витрати (орендна плата, заробітна плата тощо) 30000 тис. руб. Визначити чисту, валову маржу і націнку.

Задача 20. У травні поточного року обсяг продажів склав 250000 тис. руб. Собівартість проданої продукції дорівнює 110000 тис. руб. витрати (орендна плата, заробітна плата тощо) 40000 тис. руб. Визначити чисту, валову маржу і націнку.

Завдання 21. На кінець фінансового року необоротні активи підприємства дорівнюють 100000 тис. руб. оборотні активи -40000 тис. руб. короткострокові зобов’язання — 30000 тис. руб. протягом звітного фінансового року обсяг продажів дорівнює 300000 тис. крб. Чистий прибуток 35000 тис. руб. Визначити рентабельність чистих активів.

Задача 22. Первісна сума P=3000 руб. нарощена сума S =4500 руб. i=20% річних (прості проценти). Знайти період нарахування n.

Задача 23 . Первісна сума P=2000 руб. нарощена сума S =2200 руб. період нарахування n =0,5 року. Знайти просту річну процентну ставку i.

Завдання 24. Нарощена сума S = 6000 руб. період нарахування n =0,5 року, проста процентна ставка i = 15%. Знайти початкову суму P.

Завдання 25. Первісна сума P=5000 руб. покладена в банк на 2 роки (період нарахування n =2 роки) під складний процент i = 15%. Знайти нарощену суму S.

Завдання 26. Первісна сума P=3000 руб. нарощена сума S = 4500 руб. складний процент i = 20%. Знайти період нарахування.

Завдання 27. Первісна сума P=2000 руб. нарощена сума S = 3500 руб. період нарахування n =3 роки. Знайти складну процентну ставку i .

Завдання 28. Нарощена сума S = 7000 руб. період нарахування п=2 роки, складна процентна ставка i = 12% річних. Визначити первісну суму P.

Завдання 29. При випуску акцій номіналом 5 000 руб. оголошена величина дивідендів дорівнює 15% річних, а їх вартість, за оцінками, буде щорічно зростати на 4% по відношенню до номіналу. Визначити очікуваний дохід від купівлі за номіналом і подальшого продажу через п’ять років 100 таких акцій.

Завдання 30. Норма обов’язкових резервів дорівнює 3,5% (r ); коефіцієнт депонування (попит на готівкові гроші (Н)) становить 56% обсягу депозитів (Д ); сума обов’язкових резервів 77 млрд. руб. (R ). Чому одно пропозицію грошей (М )?

Задача 31. Визначте рівень інфляції, якщо індекс цін у поточному році становить 121%, а в попередньому був дорівнює 110%.

Завдання 32. Визначити період нарахування, за який початковий капітал у розмірі 25 млн. руб. зросте до 40 млн. руб. якщо використовується проста ставка відсотків 12% річних.

Завдання 33. Виданий кредит на півроку за простою обліковою ставкою 20%. Розрахувати суму (Р ), одержувану позичальників, і величину дисконту (D ), якщо потрібно повернути 30 млн. руб.

Задача 34. Обсяг виробництва збільшився на 6% (Iq ), швидкість обігу грошей знизилася на 5% (Iv ), середній рівень цін виріс на 9% (Ip ). Як змінився обсяг грошової маси (Im )?

Задача 35. Кредит видається під просту ставку 16% річних на 250 днів. Розрахувати суму, що отримується позичальником, та суму відсоткових грошей, якщо потрібно повернути 40 млн. руб.

Задача 36. Термін сплати по борговим зобов’язанням – півроку, облікова ставка дорівнює 18%. Яка прибутковість даної операції, виміряна у вигляді простої ставки позичкового відсотка?

Задача 37. Банк щорічно нараховує складні відсотки (30%) на внесок у сумі 100 тис. руб. Визначити нарощену суму (St ) через два роки.

Задача 38. За який термін початковий капітал 150 млн. руб. збільшиться до 400 млн. руб. якщо на нього нараховуються складні відсотки за ставкою 28% річних?

Завдання 39. В банк покладено 3000 руб. на термін один рік шість місяців. Ставка простих відсотків дорівнює 20% в рік. Визначити нарощену суму через півтора року.

Завдання 4 0. Початкова сума боргу складає 150 млн. руб. Визначити нарощену суму боргу через 2,5 року, використовуючи спосіб нарахування складних відсотків за ставкою 25% річних.

Завдання 4 1. Обсяг грошової маси в країні на кінець року склав 202 млрд. руб. На початку року Центральний банк здійснив емісію в розмірі 3 млрд. руб. і встановив норму обов’язкових резервів 10%. Який обсяг грошової маси в країні?

Завдання 4 2. Організація відкриває в банку депозитний вклад 10 млн. руб. на термін 3 місяці з нарахуванням відсотків наприкінці терміну дії договору з розрахунку 6% річних. Яку суму грошей одержить організація по закінченні строку депозитного договору.

Завдання 4 3. Оцінити рівень інфляції на основі наступних даних: грошова маса зросла на 5% (М ), швидкість обігу грошей збільшилася на 20% (V ), обсяг виробництва зменшився на 10% (Q )?

Завдання 4 4. Визначити абсолютний дохід (Д ) і дохідність сертифіката (i ) номіналом 10 тис. руб. розміщеного під 10% річних на 3 місяці.

Завдання 4 5. Обсяг виробництва скоротився на 3% (Iq ), грошова маса зросла в 2,26 рази (Im ), швидкість обігу грошей – на 17% (Iv ). Як змінився рівень цін (Ip )?

Завдання 4 6. Організація взяла кредит в сумі 300 тис. руб. на 2,5 року. Договір передбачає наступну схему нарахування простих відсотків: за перший рік 60%, за кожне наступне півріччя ставка підвищується на 10%. Визначити коефіцієнт нарощення через 2,5 року і суму боргу.

Завдання 4 7. Обсяг виробництва зріс на 6% (Iq ), грошова маса – на 24% (Im ), середній рівень цін – на 30% (Ip ). Як змінилась швидкість обігу грошей?

Завдання 48. Поточний курс акцій становить 160 дол. Ціна виконання опціону пут дорівнює 160 дол. Премія опціону – $ 12. Розрахуйте внутрішню та часову вартість опціону.

Задача 49. У січні 2014 р. був виписаний вексель строком за пред’явленням, за якою векселедавець зобов’язався виплатити суму 100 000 руб. і відсотки з розрахунку 20 %. Вексель був пред’явлений до платежу 10 вересня 2014 р. Яку суму отримає векселедержатель, який пред’явив вексель до оплати?

Завдання 5 0. Розрахувати ефективну ставку складних відсотків, якщо номінальна ставка дорівнює 24% і нарахування відсотків відбувається щомісячно.

Завдання 5 1. Визначте суму відсотків (I %), та суму накопиченого боргу (S борг ), якщо взята позика 50 тис. руб. (Р ) під прості відсотки, строк позики (n ) 3 роки, ставка (in ) 22% річних.

Завдання 5 2. Обсяг виробництва знизився на 21% ( Iq ), ціни зросли в 3,3 рази (Ip ), швидкість обігу грошей збільшилася на 34% (Iv ). Як змінилася величина грошової маси (Im )?

Завдання 5 3. Комерційний банк «Розвиток» має суму залучених коштів на розрахункових рахунках клієнтів (депозити) — 1200 млрд. руб. Норматив обов’язкових резервів дорівнює 8%. Вільні резерви в банку відсутні. Визначте, на яку величину може збільшитися можливість банку «Розвиток» надавати кредити, якщо Центральний банк знизить норматив обов’язкових резервів до 5%.

Завдання 5 4 . Сукупність вироблених платежів щодо товарів і послуг за готівку складає 12930 млрд. руб. Визначити величину маси грошей в обігу, якщо середнє число обертів грошової одиниці дорівнює 5.

Завдання 5 5 . Використовуючи дані, наведені в таблиці, розрахуйте величину грошової бази за станом на аналізований момент часу.

1.Агрегат грошової маси М0 (готівка в економіці)

Короткий опис статті: finance ua курс Типові завдання для підготовки до підсумкового державного іспиту за напрямом підготовки 080100.62 «Економіка» профіль «Фінанси і кредит» Москва 2015 р. Типові завдання для підсумкової перевірки знань студентів з н… Економіка і Фінанси

Джерело: Економіка» профіль «Фінанси і кредит» | Kursak.NET

Також ви можете прочитати