Аналітична довідка: зразок і приклад написання

21.02.2017

Аналітична довідка: правила складання та зразок

Зміст

Аналітична довідка являє собою документ, в якому зазначаються дані досліджень, проведених в тій чи іншій області. Її створюють для формулювання проблем, що виникли. Сюди вносяться кілька варіантів для виходу зі сформованої ситуації. За основу береться доступна всім інформація.

Структура

Обсяг довідки, а також її форма жорстко не регламентується. В якості основи служать наступні елементи:

 • анотація;
 • зміст;
 • введення;
 • основана частина;
 • висновок;
 • підпису;
 • додаток.

В анотації стисло викладається суть основного документа. Це в першу чергу причини та обставини, а також цілі і завдання певного об’єкта. Не менш важливим фактором у даному випадку є методи і результати роботи.

Зміст документа

У змісті викладаються структурні доповнення, даються рекомендації. Обов’язковим є наявність введення. У деяких випадках його не виділяють як окремий заголовок.

Всі дані вносяться з дотриманням логічної послідовності і точної подачею інформації. Доповідачі спираються на додаткову літературу, а також власні джерела. Повідомлення та аналіз даних проводиться в кілька етапів. Всі гіпотези обов’язково повинні мати обґрунтування.

Аналітична довідка містить прогнози і висновки, в ній викладаються певні рекомендації.

В якості основи при цьому береться викладена інформація. У додатку складаються таблиці зі схемами, графіками та додатковою інформацією.

Цілі документа

Однією з найважливіших задач аналітичної довідки є проведення дослідження в певній області, наприклад, аналіз діяльності підприємства за рік. Для об’єктивності запитується інформація з різних установ. Наукові терміни у більшості випадків розуміються тільки фахівцями, їх слід замінювати виразами, які будуть зрозумілі більшості.

Кожен розділ прийнято робити з нової сторінки. У вигляді брошури документ оформлюється лише після затвердження керівником. Така документація широко застосовується для візуалізації досвіду в педагогічній практиці, на підприємствах і в бізнес-сфері.

Вимоги

Серед основних вимог до документа слід виділити такі особливості:

 • чітке побудова;
 • послідовності при викладі матеріалу;
 • наявність аргументів;
 • точна оцінка.

Загальні рекомендації

При складанні аналітичної записки слід дотримуватися певних рекомендацій:

 • Весь текст повинен спрямовуватися на досягнення конкретної мети (в більшості випадків вона одна).
 • Потрібно зробити попередній запит додаткової інформації, що підвищить об’єктивність записки.
 • При підготовці використовуються наявні методики, зіставляються факти.
 • Факти не повинні розглядатися в поєднанні з сторонньої інформацією.
 • Текст повинен бути написаний так, щоб він був зрозумілий однозначно. Застосування виразів і наукових термінів вітається.
 • Докладне розкриття викладеного матеріалу.
 • Розмір записки повинен становити не менше 7 сторінок.
 • Презентація проводиться після затвердження.

Аналітична записка завжди засвідчується відповідальною особою, передається на перевірку і корекцію компетентне підрозділ. Документ ретельно вивчається, в нього можуть вноситися певні зміни та доповнення.

Сфера застосування

Такі документи широко застосовуються в якості підтвердження вивченої літератури або інформації. Їх використовують вчителі та студенти вищих навчальних закладів. Ґрунтуючись на даних виробництва, наприклад, обсяги випущеної або реалізованої продукції, можна зробити аналіз ефективності діяльності окремого підприємства. Прогнозування на майбутнє проводиться за допомогою даних, зібраних за кілька років. В кінцевому підсумку робиться висновок щодо економічної діяльності підприємства.

Якщо компанія тільки виходить на ринок і потрібна оцінка перспектив її розвитку у галузі, для неї складається аналітична довідка.

Це буде свого роду інформаційна робота для проведення аналізу проблеми. Такий документ дозволяє визначити суть тих чи інших питань, їх масштаб в даному випадку не має значення. Для цього надається повна інформація про стан в галузі, а також всілякі тенденції. Крім того, це можуть бути і дані певного ринкового сегмента, відомості про компанії.

Об’єктом дослідження можуть бути конкуруючі підприємства, а також потенційні партнери. Для ведення бізнесу завжди слід проявляти обережність, з’ясовувати обстановку, вивчати методи роботи. Саме з цією метою і складається аналітична правка з прогнозами на майбутнє.

Зразок аналітичної довідки

За посиланнями нижче ви можете завантажити зразки різних аналітичних довідок.

Короткий опис статті: довидка про доходи бланк Що таке аналітична довідка? Що включає в себе даний документ? Зразок написання аналітичної довідки. аналітична довідка,зразок,приклад

Джерело: Аналітична довідка: зразок і приклад написання

Також ви можете прочитати