Allbanks.ru. Фінанс Бізнес Банк

15.06.2016

Бізнес Фінанс Банк

ТОВ «КБ «Фінанс Бізнес Банк» — невеликий за розміром активів столичний фінансовий інститут. Основні напрямки діяльності — кредитування юридичних і фізичних осіб, залучення коштів населення у вклади, розрахунково-касове обслуговування компаній-клієнтів. Рішенням ЦБ 21 травня 2014 року була розпочата санація Фінанс Бізнес Банку, поряд з Мособлбанком і Инресбанком, що проводиться під управлінням СМП Банку, який на поточний момент є єдиним акціонером кредитної організації з часткою 100%.

Банк був зареєстрований в жовтні 1990 року. З грудня 2004 року є учасником системи страхування вкладів. У лютому 2011 року отримав сучасну назву — ТОВ «Комерційний банк «Фінанс Бізнес Банк» (ФББ). До цього був відомий під найменуванням ТОВ «Гулькевичский комерційний банк «Джерело». До недавнього часу кредитною організацією в рівних частках володіли Олексій Болотін і Леонід Дунаєв, які також були основними бенефіціарами Контраст-Банку. Пізніше обидва банку були придбані власниками і топ-менеджерами Республіканської фінансової корпорації (РФК) — банківського холдингу, в який входять також Московський Обласний Банк і приєднався до нього в 2014 році Інвестиційний Республіканський Банк (до останнього у листопаді 2013 року був приєднаний Контраст-Банк). Контрольний пакет акцій (99,38%) був оформлений на Юлію Зедину, виступаючу також співвласником банківського холдингу «Финхолком-Груп» і керівником його головної компанії (ТОВ «Финхолком»). У вересні 2013 року ТОВ «Финхолком» офіційно стала власником 94,38% акцій Фінанс Бізнес Банку. Рішенням ЦБ 21 травня 2014 року була розпочата санація Фінанс Бізнес Банку, поряд з Мособлбанком і Инресбанком, що проводиться під управлінням СМП Банку. План передбачає одержання власниками СМП Банку контролю над усіма трьома банками групи.

В даний час 99,38% належить АТ «СМП Банк». Решта акцій 0,62% належить акціонерам — міноритаріям.

Мережа обслуговування банку крім головного офісу в Москві включає в себе три додаткових офісу, одну операційної каси поза касового вузла і філія в р. Гулькевичи Краснодарського краю. Мережею власних банкоматів банк не має. На 1 жовтня 2015 року спискова чисельність персоналу банку склала 181 людина (згідно звітності по РСБУ).

Юридичним особам кредитна організація надає стандартний набір банківських продуктів і послуг: розрахунково-касове обслуговування, включаючи ДБО (система «Клієнт-Банк»), кредитування (у тому числі реалізується програма кредитування малого бізнесу), депозити. Приватним особам пропонується відкриття поточних рахунків в гривнях та іноземній валюті, кілька видів вкладів, банківські комірки, грошові перекази (по системі Contact, «МОПС», UNIStream), платежі через системи CyberPlat і «Місто».

За розглянутий період нетто-активи кредитної організації збільшилися на 76,02% (або на 4,04 млрд рублів) і на 1 березня 2016 року склали 9,3 млрд рублів. У пасивної частини балансу основною причиною зростання валюти балансу послужило збільшення обсягу залучених коштів на ринку МБК (+589,9%, або 4,93 млрд рублів), а також збільшення обсягу коштів підприємств і організацій (+226%, або 374,52 млн рублів). Меншою мірою зросли кошти фізичних осіб (+31,7%, або 369,43 млн рублів). При цьому відбулося скорочення власних коштів банку (-155,3%, або 1,65 млрд рублів). На 1 березня 2016 року банк має від’ємну величину власних коштів. В активній частині балансу знову залучені кошти були переважно інвестовані в портфель цінних паперів (+3,27 млрд рублів), а також виразилося у значному збільшенні обсяг розміщених коштів на ринку МБК. При цьому спостерігається скорочення вкладень в основні засоби та нематеріальні активи (-57,5%, або на 1,96 млрд рублів).

Структура пасивів помірно диверсифікована. Основним джерелом фондування кредитної організації виступають залучені МБК (імовірно залучені від санатора), частка яких на 1 березня 2016 року склала 61,64% (на початок 2015 року — 15,73%). Також значну частку в структурі пасивів займають вклади фізичних осіб та кошти підприємств і організацій, частка яких на звітну дату склала 16,42% та 5,78%, відповідно. Залежність від коштів фізичних осіб оцінюється як помірна. Банк залучає траншами субординований позику з терміном погашення 28 березня 2021 року, з процентною ставкою LIBOR+1,1%. Станом на 1 січня 2014 року сума позики становила 350 тис. євро. Клієнтська база за розглянутий період скоротилася, обороти за поточними рахунками клієнтів складають не більше 1,7 млрд рублів на місяць.

Основна частина нетто-активів припадає на вкладення в цінні папери (35,58%). Ще 26,80% і 15,54% займають видані МБК та основні засоби, відповідно. Кредитний портфель та інші активи в сумі займають частку близько 15% активів нетто кредитної організації.

За розглянутий період кредитний портфель, практично повністю сформований корпоративними кредитами, зменшився на 12,48% або на близько 100 млн рублів в абсолютному вираженні, склавши на 1 березня 2016 року 864,7 млн рублів. При цьому за аналізований період банк скоротив частку роздрібного кредитування. Кредитний портфель переважно довгостроковий, частка кредитів, виданих на термін більше 1 року, становить 13,89%. Згідно з даними звітності по РСБУ за 3 кварталу 2015 року основна частка корпоративних позик припадає на такі галузі економіки: оптова та роздрібна торгівля (65,5%), сільське господарство (10,1%) і обробні виробництва (2%). Рівень простроченої заборгованості на 1 березня 2016 року склав 86,10% (на початок 2015 року — 51,33%), що є надзвичайно високим показником і пояснюється процедурою фінансового оздоровлення банку. Рівень резервування по портфелю знаходиться на рівні 92,57% (на початок періоду — 82,54%). Кредитний портфель забезпечений заставою майна на суму 1,3 млрд рублів (145,99% сукупного кредитного портфеля), що є достатнім рівнем забезпечення.

Портфель цінних паперів за аналізований період збільшився на 3,27 млрд рублів, склавши на 1 березня 2016 року 3,3 млрд рублів. Портфель на 98,4% представлений вкладення в облігації (корпоративних нерезидентів, ОФЗ), вкладення в акції займають частку в 1,6% портфеля цінних паперів. Також варто звернути увагу на те, що кредитна організація не використовує цінні папери, представлені в портфелі в якості забезпечення по операціях РЕПО. Обороти по портфелю незначні, що може побічно свідчити про низьку ліквідність паперів, що перебувають у портфелі, або про інвестиційної стратегії банку в даному сегменті.

Кредитна організація значно наростила свою активність на ринку МБК, як залучаючи, так і розміщуючи значні суми ліквідності. Обсяг залучення на 1 березня 2016 року склав 5,76 млрд рублів. На ринку Forex малоактивний.

За підсумками 2015 року банк отримав чистий збиток у розмірі 364,58 млн рублів (за підсумками 2014 року банком отримано чистий прибуток у розмірі 329 млн рублів), а за січень-лютий 2016 року банк отримав 17,37 млн чистого збитку. Основна причина негативного фінансового результату до 2015 року — негативна динаміка витрат на створення резервів за позиками і високий рівень операційних та процентних витрат кредитної установи.

Наглядова рада: Сергій Смирнов (голова), Оксана Котова, Павло Бальский, Ігор Гальперін, Артем Оболенський.

Правління: Оксана Котова (голова), Андрій Первушин, Олексій Горожанкін, Бондарєва Світлана.

Олександр Кудрявцев, банківський аналітик

інформаційно-аналітичного відділу Банки.ру

Тел. (495) 739-52-55 (доб. 340)

E-mail: kudryavtsev@banki.ru

Короткий опис статті: банк фінанс

Джерело: Allbanks.ru • Фінанс Бізнес Банк

Також ви можете прочитати