Кредитні гроші та кредитні знаряддя обігу. Гроші, кредит, банки , Економічні, готова контрольна робота

04.10.2014

Кредитні гроші та кредитні знаряддя обігу
Зміст

1.визначення кредитних грошей. Їх схожість та відмінність від паперових.

2.Характеристика видів кредитних грошей.

3.Кредитные знаряддя обігу: поняття, відмінність від кредитних грошей, характеристика видів.

Введення

1.визначення кредитних грошей. Їх схожість та відмінність від паперових

Гроші являють собою розвивається категорію і з часу свого виникнення зазнали значні зміни, що проявилися в переході від застосування одних видів грошей до інших, а також у зміні умов їх функціонування та підвищення їх ролі. Вды грошей представлені на малюнку 1.

Малюнок 1. Види грошей

Розширення в практиці господарювання застосування комерційного та банківського кредиту в умовах, коли товарні відносини набули всеосяжний характер, привело до того, що загальним товаром стають кредитні гроші, які за своїми функціями, сфері обігу, гарантіям і т.д. відрізняються від звичайних грошей і керуються зовсім іншими правилами. Кредитні гроші притаманні більш розвиненою, вищої сфері суспільно-економічного процесу. Вони виникають тоді, коли капітал оволодіває самим виробництвом та придає йому зовсім іншу, ніж раніше, низовинну та специфічну форму.

По мірі розвитку обігу грошова форма платежу стає все більш коротким. Одночасно товари все в більшому ступеню отримують суспільне визнання не стільки через гроші, скільки безпосередньо в процесі виробництва. У зв’язку з цим кредитні гроші виростають не з обігу, як товар — гроші в докапіталістичної формації, а з виробництва, з кругообороту капіталу.

Оскільки основним об’єктом мінових відносин за капіталізму стає не товар як такий, а товарний капітал, то роль грошей виконує не грошовий товар, а грошовий капітал. Отже, не гроші виступають в формі грошового капіталу, а грошовий капітал — в формі кредитних грошей.

Кредитні гроші — форма грошей, яка виникає в умовах розвитку товарного виробництва, коли купівля-продаж здійснюється з розстрочкою платежу (в кредит) [5].

Кредитні гроші виникають і діють разом з золотими грошима, поступово набираючи силу і витісняючи золоті гроші.

В складі кредитних грошей першими були векселі, які К.Маркс назвав «торговими» грошима, а саме переказні векселі, хоча на перших порах вони могли мало використовуватися як засіб платежу, бо заборонявся їх індосамент. Коли таке обмеження було скасовано (приблизно з XVII ст.), вони стали ширше використовуватися в такій якості.

Цінність кредитних грошей формується як відображення цінності відповідності кількості товарної маси: наповнення грошової одиниці прямо залежить від обсягу і структури товарного світу, цінність якого висловлюють гроші. Характери прояви купівельної сили кредитних грошей та металевих грошей істотно розрізняються, перш за все по наповненню змісту. Кредитні гроші є символічними грошима і отримують суспільну гарантію. Вони не можуть, на відміну від металевих грошей, «залишати» сферу обігу шляхом перетворення в товар як речовинний елемент багатства. Цінність кредитних грошей має значення лише як вираження цінності тих господарських ресурсів, які ці гроші представляють.

Між тим відповідність грошової маси і цінності товарних ресурсів, які вона представляє, схильне до різних порушень. Відновлення цієї відповідності в епоху кредитних грошей відбувається шляхом зміни цінності грошової одиниці. Спроможність грошової одиниці до знецінення дозволяє кредитним грошам так виконувати функцію міри цінності, що, не маючи власної цінності, вони тим не менш можуть адекватно виражати цінність товарних ресурсів, що використовуються у господарській життя.

Це знецінення грошової одиниці являє собою форму пристосування кредитних грошей до зростання цін. Коли кредитні гроші витрачаються на придбання фінансових активів, вони передають фінансовим грошей функцію накопичення, діючи самі при цьому як купівельна сила. Після завершення операції купівлі-продажу кредитні гроші вивільняються для обороту — вони можуть бути витрачені на споживчі або інвестиційні товари. Включення цінності бізнесу в цінність кредитних грошей робить гроші більш змістовними, але одночасно посилює залежність цінності грошей від загальних умов господарювання в країні.

Таким чином, наповнення грошей, їх власна цінність залежать від рівня розвитку даної країни і стану її господарського життя [10].

Кредитні гроші, будучи чисто символічними грошима, вимагають для свого ефективного функціонування державної гарантії. Така гарантія забезпечується завдяки наявності державних законів, що регламентують правила випуску та обігу векселів і банкнот, а також правил і процедур здійснення депозитних операцій, які передбачають, зокрема, і відповідальність за порушення цих законів, правил і процедур. У період становлення кредитних грошей однієї державної гарантії для їх міцності і стійкості було ще недостатньо. Протягом тривалого часу кредитні гроші існували на базі золотих грошей і поруч з ними, приймаючи на себе забезпечення все більшої частини обороту товарів і капіталу.

Випуск в обіг кредитних грошей виробляють зазвичай банки при виконанні кредитних операцій, здійснюваних у зв’язку з різними господарськими процесами (утворення запасів товарно-матеріальних цінностей на строк їх використання та ін). Надаючи позику, банк може видати позичальнику свої банкноти: після закінчення терміну користування позичкою надані кошти підлягають поверненню до банку для погашення позикової заборгованості. Частина виникла позичкової заборгованості погашається при надходженні в банк готівкових грошей (виручка торговельних організацій і ін).

Особливістю кредитних грошей є те, що їх випуск в обіг ув’язується з дійсними потребами обороту. Це передбачає здійснення кредитних операцій у зв’язку з реальними процесами виробництва і реалізації продукції. Позичка видається, як правило, під забезпечення, яким служать певні види запасів, а погашення позик відбувається при зниженні залишків цінностей. Завдяки цьому може досягатися ув’язка обсягу платіжних засобів, що надаються позичальникам, з дійсною потребою обороту в грошах. Така особливість являє собою найбільш важлива перевага кредитних грошей [8].

Література

1. Гроші, кредит, банки: Підручник / під ред. Лаврушина О.І. — М. КНОРУС, 2004.

2. Гроші, кредит, банки: Підручник/під ред. Белоглазовой Г.М. — М. Юрайт-Издат, 2004.

3. Литовських А. М. Шевченко В. К. Фінанси, грошовий обіг і кредит. М.,2003.

4. Загальна теорія грошей і кредиту: Підручник / під ред. Жукова О.Ф. — М. ЮНІТІ-ДАНА, 2001.

5. Райзберг Б.А. Лозовський Л.Ш. Стародубцева О.О. Сучасний економічний словник.-5-е изд. перероб. і доп.-М. 2006

media.karelia.ru/

resource/econ/econ_th/index.htm

7. Боровська М.А. Банківські послуги підприємствам. // www. aup.ru

www.gribov.ru/index.shtml?13

www.20m.ru/dengi/kreditnie/

www.bookz.com.ua/17/02 .htm

lib.mabico.ru

do.rksi.ru/library/courses/fdoik/book.dbk

www.money-world.ru/money_5.php

Короткий зміст статті: В нашому інтернет-магазині ви можете купити або замовити контрольну роботу з предмету Гроші, кредит, банки, тема Кредитні гроші та кредитні знаряддя обігу, ВУЗ — Кредитні гроші та кредитні знаряддя обігу, Гроші, кредит, банки — Економічні, готова контрольна робота, контрольна робота, кредит грошима

Джерело: Кредитні гроші та кредитні знаряддя обігу / Гроші, кредит, банки — Економічні, готова контрольна робота

Також ви можете прочитати