Звіт по практиці. Фінанси і кредит

04.10.2014

Звіт по практиці. Фінанси і кредит

Розділ Економічні: Фінанси, гроші, кредит

Витяг з роботи:

При управлінні діяльністю підприємства в сучасних умовах господарювання однією з головних цілей його функціонування є забезпечення виживаності підприємства на ринку та поліпшення його добробуту.

Важлива роль у реалізації цієї задачі відводиться фінансовому аналізу діяльності підприємства. З його допомогою виробляється стратегія і тактика розвитку підприємства, обґрунтовуються плани, приймаються управлінські рішення, здійснюється контроль за їхнім виконанням, виявляються резерви підвищення ефективності виробництва, оцінюються результати діяльності підприємства і його підрозділів.

Основною метою проходження переддипломної практики є закріплення та поглиблення знань, отриманих під час навчання в університеті, придбання практичних навичок роботи за фахом в умовах переходу підприємства до ринкових відносин.

Завдання практики:

— вивчення і аналіз всіх видів діяльності підприємства в умовах

переходу до ринкової економіки;

— ознайомлення зі змістом методик техніко-економічного

планування і оволодінням навичками розробки планів економічного і

соціального розвитку підприємства;

— придбання практичних навичок аналізу економічних процесів, вибору і обґрунтування управлінських рішень в конкретних виробничих ситуаціях;

— збір, систематизацію і аналіз фактичної інформації по темі

дипломної роботи для її подальшого використання.

Для проходження практики було обрано ВАТ «НЗБК», юридична адреса: 127368. Півники Володимирській області, ул.Клязьменская, д 2.

Короткий зміст статті: Звіт по практиці здавався 02.12.2008, Спеціалізація — Фінанси, гроші, кредит готовий звіт з практики переддипломна практика, Фінанси, гроші, кредит фінанси і кредит

Джерело: Звіт по практиці. Фінанси і кредит

Також ви можете прочитати