Фінанси і кредит шпаргалки » Шпори для студентів

04.10.2014

Фінанси та кредит шпаргалки » Шпори для студентів

Фінанси та кредит шпаргалки

1. Фінанси як економічна категорія

2. Виникнення, сутність і необхідність фінансів

3. Зміст фінансів та види фінансових відносин

4. Функції фінансів як прояв їх сутності

5. Поняття фінансової системи

6. Формування фінансової системи

17. Фінансові стимули

18. Фінансова стратегія і політика

19. Шляхи подолання фінансової кризи

20. Методи боротьби з інфляцією

21. Поняття управління фінансами

22. Функціональні елементи процесу управління фінансами

23. Рівні, суб’єкти та об’єкти управління фінансами

24. Органи управління фінансами в Російській Федерації

25. Структура Міністерства фінансів Російської Федерації

26. Фінансове планування і прогнозування

27. Організація фінансового контролю

28. Форми та методи проведення фінансового контролю

29. Органи, що здійснюють фінансовий контроль

30. Види фінансового контролю

31. Державний, бюджетний, податковий контроль

32. Аудиторський фінансовий контроль

33. Федеральне казначейство — орган державного фінансового контролю

34. Фінансові санкції

35. Основи функціонування державних і муніципальних фінансів

36. Державний бюджет як економічна категорія

37. Бюджетний устрій і бюджетний процес

38. Основи управління бюджетами

39. Методи розробки бюджетів

40. Класифікація доходів бюджету

41. Класифікація видатків бюджету

42. Міжбюджетні відносини в суб’єктах Російської Федерації

43. Позабюджетні спеціальні фонди

44. Фінансові відносини на ринку цінних паперів

45. Податкова система Російської Федерації

46. Економічна сутність страхування

47. Функції страхування

48. Види страхування

49. Фінансові аспекти страхової діяльності

50. Страховий ринок та його учасники

51. Організація страхування в Російській Федерації.

52. Державне регулювання страхової діяльності

53. Сутність державного фінансового контролю за виконанням бюджету на різних етапах його проведення

54. Методи державного фінансового контролю

55. Банки як об’єкт казначейського контролю

56. Взаємодія Федерального казначейства з органами державного контролю

57. Основи функціонування фінансів у різних сферах діяльності

58. Фінанси комерційних організацій

59. Фінансовий механізм, фінансові ресурси і власний капітал підприємств

60. Основи організації фінансів підприємств різних організаційно-правових форм і видів власності

61. Особенйости організації фінансів фінансово-кредитних інститутів

62. Фінанси некомерційних організацій

63. Фінанси суб’єктів господарювання без створення юридичної особи

64. Вплив фінансів на економіку

65. Використання фінансів для вирішення соціальних проблем

66. Роль фінансів у розвитку міжнародного співробітництва

67 Фінансова система США

68. Фінансова система Великобританії

69. Фінансова система Німеччини

76. Види кредиту

77. Роль і межі кредиту

78. Позичковий процент та його економічна роль

79. Виникнення і розвиток банків

80. Поняття та елементи банківської системи

81. Особливості сучасних банківських систем

Короткий зміст статті: шпаргалки по праву, економіці, історії, психології, філософії, логіки, культурології, екології, педагогіки, біології, літератури Шпори для студентів фінанси та кредит

Джерело:
Фінанси і кредит шпаргалки » Шпори для студентів

Також ви можете прочитати