Фінанси і кредит: Структура звіту з виробничої практики

04.10.2014

»

Звіт складається з трьох глав, запровадження і укладання. Наявність Додатків до звіту обов’язково. Додатки можуть містити документи, що стосуються організаційної структури місця проходження практики, форми фінансової звітності підприємства, таблична інформація, що обгрунтовує використання у звіті тих або інших величин.

Введення — показується роль і значення оціночної діяльності. Вказуються цілі і завдання проходження практики.

першій главі розглядаються характеристика підприємства, макроекономічні параметри діяльності підприємства, характеристика галузі, в якій функціонує підприємство

У другій главі проводиться дослідження фінансового стану підприємства.

третій главі проводиться дослідження даних по аналогічним підприємствам і вибір і обґрунтування методу оцінки

Висновок необхідно зупинитися на основних підсумках виробничої практики, тобто підвести підсумок по закріпленню теоретичних знань, показати практичний результат виробничої практики.

Короткий зміст статті: Програма з виробничої практики по спеціальності «Фінанси та кредит» укладено відповідно до вимог державного стандарту Російської Федерації. Призначена для студентів спеціальності 060400 «Фінанси і кредит». банк фінанси і кредит

Джерело: Фінанси та кредит: Структура звіту по виробничій практиці

»

Також ви можете прочитати